Premie - aankoop en beheer natuurterreinen door erkende terreinbeherende natuurverenigingen

Maak een afspraak

De gemeente verleent een subsidie aan erkende natuurverenigingen voor de aankoop en het beheer van gronden binnen de gemeente Bekkevoort met de bedoeling deze in te richten en te beheren als natuurreservaat. 

Deel deze pagina