Politiebesluit provinciegouverneur: tijdelijk onttrekkingsverbod Laan en Mark

Gepubliceerd op donderdag 5 mei 2022 18.08 u.
Door het droge weer en de zeer lage waterstand in de waterlopen kondigt de gouverneur een uitbreiding van het permanente onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen (van kracht vanaf 01/01/2022) af. Deze uitbreiding is van toepassing op de stroomgebieden van de “Laan” en “Mark”.

Dit besluit gaat in op 6 mei 2022.

Bij Bijlagen vind je zowel het besluit als kaartmateriaal dat de betrokken gebieden omschrijft. Daarnaast vind je er ook een overzicht van de meest voorkomende vragen en antwoorden over dit onttrekkingsverbod.

Gouveneursbesluit permanent onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen