Pesten

Als ouder kan je met pesten te maken krijgen. Misschien wordt je kind gepest of pest je kind iemand anders. Het kan ook zo zijn dat er op de school van je kind gepest wordt en dat je kind het moeilijk vindt om hier mee om te gaan. Als je kind gepest wordt, of zelf (mee)pest, roept dat meestal heel wat vragen en emoties op. Het is niet fijn. Pesten is echter niet normaal, je kan helpen en samen mee naar een oplossing zoeken.

Plagen

Ruzies, plagerijen of zelfs treiteren zijn niet meteen pesten. Bij plagen zijn de kinderen gelijkwaardig aan elkaar. Soms plaagt de één, soms plaagt de ander. Plagen stopt normaal gezien als de geplaagde aangeeft dat het echt niet meer leuk is. Meestal is het een enkele keer, het gebeurt in elk geval niet regelmatig en het is onderling onschuldig gedrag. Zo leren ze met conflicten om te gaan, zonder dat iemand zich echt bedreigd voelt of er blijvende schade van heeft.

Pesten

Bij pesten is er wel sprake van ongelijkheid tussen kinderen. Er is steeds één kind dat sterker is en wint en één kind dat zwakker is en verliest. Het gepeste kind voelt zich bedreigd, eenzaam en verdrietig. Het gedrag van de pestkop is dus erg kwetsend en pijnlijk voor het slachtoffer. Pesten kan zich voordoen in de vorm van slaan, schoppen, uitsluiten, uitschelden, vernederen, kleineren, achtervolgen, en het stelen en vernielen van spullen. Vaak is er een groep kinderen die meedoet met de pestkop. Dit zijn de meelopers. Pesten kwetst echt en laat sporen na. Ook bij pesters en omstaanders. Kinderen die pesten zijn vaak zelf eerst slachtoffer geweest van pesten. Pesters vertonen later vaak asociaal gedrag, en hebben meer kans op een depressie. Ook omstaanders blijven vaak met nare gevoelens zitten, zoals schuld en machteloosheid, die hun zelfvertrouwen ondermijnen.

Aanpak

Pesten houdt meestal niet vanzelf op en het kan grote gevolgen hebben. Je kind kan erg onzeker en ongelukkig worden en kan zich gaan schamen om het thuis te vertellen.

  • Wacht niet te lang af als je weet dat er gepest wordt. Als het pesten al lang aan de gang is, zijn de problemen moeilijker op te lossen.
  • Als uw kind gepest wordt, heeft het veel steun nodig. Benoem de gevoelens van je kind en kijk hoe je je kind kunt helpen.
  • Praat met iemand op de plek waar het pesten plaatsvindt. Bijvoorbeeld de leerkracht of de vaste co√∂rdinator van het pestbeleid op school (dit kan de vertrouwenspersoon zijn). Of de trainer van de sportclub.

Beter weerbaar

Om te voorkomen dat kinderen slachtoffer worden van pesten is het belangrijk dat ze weerbaar zijn. Ook het zelfvertrouwen en het zelfbeeld spelen een belangrijke rol. Als ouder kunt u deze eigenschappen versterken:

  • Geef je kind voldoende aandacht, laat merken dat het belangrijk is en geef complimenten als het iets goed doet.
  • Breng je kind ook in situaties waarin het leert omgaan met andere kinderen.
  • Een cursus zelfverdediging of een weerbaarheidstraining is ook een mogelijkheid.

Meer info over pesten en over wat je kan doen vind je op:

Je kan er ook over praten met:

Deel deze pagina