Algemeen directeur Hilde Goedhuys

 • Vast bureau

  Vast bureau - algemeen directeur

  De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van het lokaal bestuur. Zij staat hen bij in de voorbereiding, uitvoering en de evaluatie van het beleid binnen het financieel, organisatorisch, structureel en reglementair kader. 

  De algemeen directeur staat aan het hoofd van het lokaal bestuur en is bevoegd voor het dagelijkse personeelsbeheer.

  De algemeen directeur leidt en coördineert de activiteiten van de organisatie om het lokaal bestuur te ondersteunen bij het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen en een adequate dienstverlening aan de bevolking te verzekeren.

 • College van burgemeester en schepenen

  Algemeen directeur

  De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de diensten van het lokaal bestuur. Zij staat hen bij in de voorbereiding, uitvoering en de evaluatie van het beleid binnen het financieel, organisatorisch, structureel en reglementair kader.

  De algemeen directeur staat aan het hoofd van het personeel van het lokaal bestuur en is bevoegd voor het dagelijkse personeelsbeheer.

  De algemeen directeur leidt en coördineert de activiteiten van de organisatie om het lokaal bestuur te ondersteunen bij het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen en een adequate dienstverlening aan de bevolking te verzekeren.