Coronacrisis: Overlegcomité beslist over einde van de paaspauze

Gepubliceerd op donderdag 15 april 2021 8.35 u.
Op 14 april 2021 heeft het Overlegcomité de actuele coronasituatie in ons land besproken. Op basis hiervan heeft het Overlegcomité een aantal beslissingen genomen.

Huidige coronasituatie

Het Overlegcomité stelt vast dat de druk op de zorg relatief hoog blijft, in het bijzonder op de afdelingen intensieve zorg. Ruim een derde van alle gehospitaliseerde coronapatiënten ligt op intensieve zorg. Dat is een pak meer dan een jaar geleden of dan vorig najaar. De pandemie is door het oprukken van nieuwe virusvarianten van gezicht veranderd en besmettelijker én agressiever geworden.

Het Comité stelt echter ook vast dat een aantal kernwaarden gunstig evolueren:

  • Een daling van het gemiddeld aantal dagelijkse coronabesmettingen
  • Een beginnende daling van het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames
  • Het reproductiegetal dat zich onder de 1 bevindt

Daarnaast stelt het Overlegcomité een verdere versnelling van de vaccinatiecampagne vast. Op 19 april 2021 zal naar verwachting 60% van de leeftijdsgroep 65+ een eerste inenting hebben ontvangen, op 26 april 2021 zal dit meer dan 70%, eind april 2021 meer dan 80%. Bovendien is de verwachting dat tegen eind mei 2021 meer dan 80% van de leeftijdsgroep 18-65 jaar met onderliggende aandoeningen een eerste inenting zal hebben gekregen. De wetenschap toont aan dat twee tot drie weken na een eerste inenting reeds een hoge mate van immuniteit wordt bereikt.

Op basis van dit totaalbeeld, heeft het Overlegcomité onderstaande beslissingen genomen.

Heropening scholen

Na het einde van de paasvakantie op 19 april 2021 worden de lessen hervat, volgens het regime van voor de paaspauze. Dit wil zeggen:

  • Kleuteronderwijs, lager onderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs, de eerste graad van het middelbaar en het stelsel voor ‘leren en werken’: voltijdse aanwezigheid in de klas
  • Tweede en derde graad middelbaar: 50 procent aanwezigheid in de klas
  • Hoger onderwijs: één dag per week fysieke aanwezigheid op de campus

Examens mogen fysiek plaatsvinden.

Als de besmettingscijfers in gunstige zin evolueren, en na een evaluatie door de ministers van Onderwijs die aan het Overlegcomité zal worden voorgelegd, kan het volledige middelbaar onderwijs vanaf 3 mei 2021 opnieuw voltijds in de klas doorgaan.

Niet-essentiële reizen: strikt regime van testing en quarantaine

Het reisverbod voor niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie vervalt vanaf 19 april 2021. Voor reizen buiten de Europese Unie blijven de Europese regels van toepassing. Er blijft evenwel een negatief reisadvies gelden voor alle niet-essentiële reizen.

Bij terugkeer geldt een strikt regime van verplichte testing en quarantaine. Op basis van het Passenger Location Form zal de politie nagaan wie zich bij terugkeer niet laat testen. Wie zich niet houdt aan de testregels, riskeert een coronaboete van 250 euro.

Einde paaspauze voor winkels en niet-medische contactberoepen

Op 26 april 2021 eindigt de paaspauze. Dit wil zeggen dat mensen vanaf dan samen mogen buiten komen in groepen van maximaal 10.

Ook winkeliers mogen vanaf deze datum opnieuw klanten ontvangen zonder afspraak. Je moet niet langer alleen winkel. Je mag samen winkelen met één ander lid van het huishouden.

Niet-medische contactberoepen - waaronder kappers en schoonheidsspecialisten – mogen heropenen onder de verstrengde protocollen.

Tegelijk worden er een dertigtal proef- en pilootprojecten opgestart die praktisch en onder wetenschappelijke begeleiding moeten vaststellen hoe de verschillende economische sectoren veilig van start kunnen gaan of de sluitingen ervan in de toekomst voorkomen.

Zeven op tien 65-plussers gevaccineerd en beschermd: buitenpakket

Op 8 mei 2021, wanneer zo goed als alle 65-plussers gevaccineerd én beschermd zijn, gaat een breed buitenpakket van kracht.

Activiteiten in georganiseerd verband (bv. sportclub of vereniging) kunnen met maximaal 25 personen buiten en dit voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting. Activiteiten met kinderen tot en met 12 jaar kunnen ook met maximaal 10 binnen.

Verder worden ook volgende zaken buiten mogelijk:

  • Restaurants en cafés: terrassen buiten
  • Evenementen (incl. recepties en banketten), culturele voorstellingen en erediensten tot maximaal 50 personen
  • Pretparken
  • Professionele rommel- en brocantemarkten

De avondklok wordt afgeschaft en vervangen door een samenscholingsverbod waarbij je tussen middernacht en 5u enkel in de openbare ruimte mag met maximaal drie personen of met leden van het eigen huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen)

Twee nauwe contacten thuis

Vanaf 8 mei 2021 mag een huishouden twee personen tegelijk ontvangen, op voorwaarde dat ook deze personen tot hetzelfde huishouden behoren Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend.

Bijna alle 65-plussers en kwetsbare mensen gevaccineerd en beschermd: ruimer perspectief

Een nieuwe, belangrijke mijlpaal wordt het moment waarop bijna alle 65-plussers en kwetsbare mensen met onderliggende aandoeningen gevaccineerd en beschermd zijn. We verwachten in die groep een hoge mate van immuniteit in de eerste helft van juni 2021.

Als de cijfers, in het bijzonder de bezetting op intensieve zorg, het toelaten wordt het buitenplan verder verbreed en komt er ook ruimte voor meer activiteiten binnen, op voorwaarde dat er op dat moment een duurzame daling is van de druk op intensieve zorg zodat kwaliteitsvolle zorg voor covid en niet-covid patiënten is gegarandeerd.

Belang van vaccineren

Het Overlegcomité stelt vast dat in sommige delen van het land te weinig mensen komen opdagen op hun vaccinafspraak. De vaccinatie is de enige structurele uitweg uit de pandemie. De vaccins zijn werkzaam en veilig. Mogelijk bijwerkingen zijn zeer zeldzaam en mild, zeker wanneer deze vergeleken worden met de symptomen van een coronabesmetting die duizenden keren frequenter en dodelijker zijn. Bescherm dus het leven van jou en je naasten door je te laten vaccineren.