Overlegcomité verlaagt leeftijd mondmaskerplicht, beperkt binnenactiviteiten en beslist over onderwijspakket

Gepubliceerd op zaterdag 4 december 2021 9.14 u.
Het Overlegcomité verlaagt de leeftijd waarop het mondmasker verplicht is, beperkt de binnenactiviteiten en neemt maatregelen inzake het onderwijs om de druk op de zorg te verminderen. Mensen wordt ook gevraagd sociale contacten binnen zoveel mogelijk te beperken.

Het Overlegcomité heeft 3 december 2021 de epidemiologische situatie in ons land besproken.

Het Overlegcomité stelt vast dat het aantal besmettingen verder is toegenomen. Ook de nieuwe ziekenhuisopnames en de ziekenhuisbelasting is verder toegenomen. Vier op tien bedden op intensieve zorg zijn vandaag ingenomen door coronapatiënten op een moment dat 220 bedden gesloten zijn door uitval van zorgpersoneel. Het reproductiegetal zit nog steeds boven de 1 waardoor de epidemie nog groeit, net als de belasting op de zorg.

Om het hoge aantal besmettingen terug te dringen en de druk op de zorg zo snel mogelijk tot een haalbaar niveau terug te brengen, heeft het Overlegcomité de volgende beslissingen genomen:

Mondmaskerplicht vanaf zes jaar

Overal waar het dragen van een mondmasker verplicht is geldt dit vanaf de leeftijd van zes jaar.

Sociale contacten beperken

Het is sterk aanbevolen om sociale contacten maximaal te beperken en mensen bij voorkeur buiten te ontmoeten. Het gebruik van zelftesten is aangeraden.

Kinderen en onderwijs

De kerstvakantie voor het kleuter- en lager onderwijs wordt met een week vervroegd en zal ingaan op 20 december 2021.

Het middelbaar onderwijs wordt onder hybride vorm georganiseerd tot de examenperiode. Voor leerlingen die geen toegang hebben tot digitale middelen kan het afstandsonderwijs in de school georganiseerd worden.

Verder gaat er vanaf 6 december 2021 een pakket maatregelen in die de schoolomgeving veiliger moet maken:

 • Verplichte CO2-meters in elke klas en in ruimtes waar veel mensen samenkomen
 • Nieuw protocol dat de klas sluit vanaf twee besmette gevallen
 • Algemene mondmaskerplicht vanaf zes jaar
 • Verbod op alle buitenschoolse activiteiten
 • Aanbeveling aan de ouders om hun kinderen regelmatig te (zelf)testen

Het deeltijds kunstonderwijs volgt de regeling van het lager en middelbaar onderwijs.

Er wordt contactonderwijs voorzien voor de meest kwetsbare leerlingen – zeker in het buitengewoon onderwijs. De ministers van Onderwijs bepalen de nadere modaliteiten.

De taskforce Vaccinatie zal snel voortgang maken met de vaccinatie van kinderen jonger dan 12 jaar, gezien het belang van vaccinatie voor de epidemiologische uitdagingen in het onderwijs.

Private bijeenkomsten binnen

Alle activiteiten en bijeenkomsten binnen zijn voorlopig verboden, met inbegrip van georganiseerde activiteiten, maar met uitzondering van:

 • Sport
 • Private bijeenkomsten thuis of in een klein toeristisch logies
 • Huwelijken en uitvaarten

Publieke evenementen binnen

Evenementen met meer dan 4.000 bezoekers kunnen niet meer doorgaan vanaf zaterdag 4 december 2021.

Vanaf maandag 6 december 2021 zijn enkel nog evenementen, culturele en andere voorstellingen en congressen binnen toegelaten onder de volgende voorwaarden:

 • Maximum 200 bezoekers
 • Zittend
 • Met mondmasker
 • Het gebruik van het Covid Safe Ticket vanaf 50 bezoekers. 

Bioscopen kunnen publiek ontvangen met een maximum van 200 personen per zaal en mits respect van 1,5 meter tussen de gezelschappen.

Publieke evenementen buiten

Het Overlegcomité herinnert eraan dat organisatoren verantwoordelijk zijn voor maatregelen van ‘crowd control’.

Het Comité vraagt aan de lokale besturen om deze maatregelen strikt te controleren. Indien deze maatregelen niet gerespecteerd kunnen worden, moet men deze evenementen annuleren.

Het Overlegcomité wijst erop dat burgemeesters ten allen tijde de lokale verantwoordelijkheid hebben om evenementen die een epidemiologisch risico vormen, na overleg met de bevoegde gezondheidsinstanties te annuleren.

Telewerk

De verplichting tot telewerk wordt bevestigd met maximum één terugkeerdag per week. Teambuidings en feesten op de werkvloer zijn verboden.

Horeca

De openingsuren in de horeca zijn beperkt van 5u tot 23u.

Sportwedstrijden binnen

Sportieve wedstrijden binnen moeten zonder publiek worden georganiseerd. Minderjarige deelnemers kunnen vergezeld worden door twee meerderjarige personen.

Wanneer gaan deze maatregelen in?

Deze maatregelen gaan in op zaterdag 4 december 2021.

Volgend Overlegcomité

Het Overlegcomité zal in de week van 20 december 2021 de epidemiologische situatie opnieuw evalueren.


Bron: https://crisiscentrum.be/nl/newsroom/overlegcomite-verlaagt-leeftijd-mondmaskerplicht-beperkt-binnenactiviteiten-en-beslist