Oproep fotomateriaal Hermansheuvel

Gepubliceerd op dinsdag 2 juli 2019 13.58 u.
Op zondag 8 september 2019 wil de gemeente het belang van de Hermansheuvel in de kijker plaatsen tijdens Open Monumentendag. Voor de opbouw van de tentoonstelling zoekt de gemeente nog fotomateriaal uit de jaren 50 tot de jaren 90 over (amateur-)archeologen die aan het werk zijn op de Hermansheuvel.

De Hermansheuvel is, met zijn brede waaier aan natuurpracht, een van de mooiste plekjes van Bekkevoort. Zijn ligging en zijn (vermoedelijk) strategisch belang zorgden er ook in het verleden voor dat de heuvel een grote aantrekkingskracht op de mens uitoefende.

Berschermde archeologische zone

Doorheen de jaren vonden amateur-archeologen tijdens prospectietochten op de Hermansheuvel duizenden silex artefacten uit de tijd van het midden-Neolithicum (circa 6300 – 5800 v.Chr.) Na onderzoek konden deze worden toegeschreven aan de Michelbergscultuur.

In 1971 en 1992 waren er 2 kleinschalige onderzoeken de KU Leuven. In de zomer van 2011 startte het agentschap onroerend erfgoed een beschermingstraject op, waarbij men in een eerste fase mogelijke resten van een site fysiek wilde opsporen. Men vond er 2 grachten die nu nog steeds 2,5 m diep en 6 m breed onder de ploegvoor werden bewaard. Dit duidt op een immens complex uit de tijd van de Michelbergscultuur.
In 2015 is de site ook bijgeplaatst op de lijst van de beschermde archeologische zones.

Fotomateriaal gezocht

Op zondag 8 september 2019 organiseert de gemeente een tentoonstelling over de Hermansheuvel tijdens Open Monumentendag. De gemeente plant een tentoonstelling waarbij diverse amateurarcheologen hun vondsten laten zien aan het grote publiek.

Voor de opbouw van de tentoonstelling zoekt de gemeente nog fotomateriaal uit de jaren 50 tot de jaren 90. Heb je een foto gemaakt van de amateur-archeologen op een van hun prospectietochten of van de archeologen die in 1971 of 1992 proefsleufboringen deden op de Hermansheuvel? Dan is het interessant deze foto’s op te nemen in deze tentoonstelling.
Heb je nog ander materiaal dat interessant kan zijn voor de tentoonstelling? Dit is ook altijd welkom.

Je mag het fotomateriaal binnenbrengen in de bibliotheek van Bekkevoort. De foto wordt direct gescand zodat jij je materiaal terug kan meenemen.