Opleiding burenbemiddeling voor (vrijwillige) bemiddelaars

Gepubliceerd op woensdag 7 april 2021 14.30 u.
Van 23 april 2021 tot en met 28 mei 2021 organiseert het PIVO (Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding - Bestuursschool) een opleiding tot burenbemiddelaar in het provinciehuis in Leuven.

Wat is burenbemiddeling?

Burenbemiddeling richt zich op het herstellen van de communicatie en het oplossen van conflicten tussen buren via de methodiek van bemiddeling. Kleine, alledaagse conflicten, opgehoopte spanningen en problemen kunnen de sfeer en de leefbaarheid in een wijk negatief beïnvloeden. De meeste conflicten gaan over geluidsoverlast, overlast door huisdieren (blaffende hond), geluidshinder door kinderen, tuinproblemen (overhangende takken, onkruid, afvalverbranding), zwerfvuil, rondslingerende rommel, geurhinder enz. Het bemiddelingsgesprek gebeurt door 2 goed opgeleide vrijwilligers. Zij worden hierbij door de lokale of provinciale coördinator burenbemiddeling begeleid en ondersteund. 

Profiel burenbemiddelaar

De (vrijwillige) burenbemiddelaar beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden, is integer en discreet en in staat om een neutrale, objectieve houding aan te nemen. Het opleidingsniveau is daarbij niet belangrijk. Kennis over de werking van gemeente, politie en justitie is nuttig, maar is geen absolute noodzaak. 

De vrijwilliger of doorverwijzer moet bereid zijn alle 6 opleidingsdagen te volgen en nadien tijd vrijmaken voor het project burenbemiddeling. Vooraf is er een verkenningsgesprek waarin de wederzijdse verwachtingen worden afgetoetst en gepeild naar de motivatie van de kandidaat.

Wie geïnteresseerd is in deze vorming en zich geroepen voelt om een persoonlijke bijdrage te leveren aan een beter samenleven kan een aanvraag indienen. 

Wanneer vindt deze opleiding plaats? 

  • Vrijdag 23 april 2021
  • Vrijdag 30 april 2021
  • Vrijdag 7 mei 2021
  • Woensdag 12 mei 2021 
  • Donderdag 20 mei 2021
  • Vrijdag 28 mei 2021

Gelet op de coronamaatregelen bestaat de kans dat het theoretische gedeelte van de opleiding deels online plaats vindt.

Inschrijven

Schrijf je in door te mailen naar burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be. Je ontvangt bijkomende informatie en een uitnodiging voor een verkenningsgesprek. Na dit gesprek word je al dan niet toegelaten tot de opleiding.

Info


Burenbemiddeling is een initiatief van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant (dienst maatschappelijke veiligheid en politie) in samenwerking met de geïnteresseerde steden en gemeenten.