Openbaar onderzoek gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘9 Zillen’

Gepubliceerd op woensdag 24 juli 2019 9.13 u.
Er loopt van 25 juli 2019 tot en met 22 september 2019 een openbaar onderzoek over het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘9 Zillen’, zoals dit voorlopig werd vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 1 juli 2019.

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan bevat het ganse bouwblok ‘Minnestraat – Dorpsstraat – Mierenberg’, het binnengebied van het bouwblok ‘Mierenberg – Bekweg – Kwadestraat’, alsook enkele percelen langs de Zandstraat.

Inzage

Het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan (met alle bijhorende stukken) kan je inkijken van 25 juli 2019 tot en met 22 september 2019 bij de afdeling grondgebiedzaken - dienst omgeving in het gemeentehuis (Eugeen Coolsstraat 17, 3460 Bekkevoort) tijdens de openingsuren van de afdeling grondgebiedzaken (zie p. 12). Je kan dit ook raadplegen op www.bekkevoort.be/rup-9zillen.

Bezwaren

Eventuele bezwaren en opmerkingen moet je uiterlijk 22 september 2019 schriftelijk bezorgen aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO):

  • Ofwel per aangetekende brief (Eugeen Coolsstraat 17, 3460 Bekkevoort)
  • Ofwel door afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis
  • Ofwel digitaal (omgeving@bekkevoort.be)