Openbaar onderzoek digitale atlas gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publieke grachten

Gepubliceerd op woensdag 1 september 2021 8 u.
Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 kan je het ontwerp van de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten inkijken en becommentariƫren op www.integraalwaterbeleid.be.

De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen die het juridisch statuut van de
waterlopen vastleggen, worden vervangen door een digitale atlas van de gerangschikte
onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten.

De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas is afkomstig uit de oude analoge atlassen, de
Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA), bijkomende opmetingen van waterlopen of grachten door de waterloopbeheerders ... Waterloopbeheerders hebben grote inspanningen gedaan om die
informatie zo volledig en correct mogelijk op te nemen.

Mogelijk komt de informatie in het ontwerp van de digitale atlas niet volledig overeen met de
situatie op het terrein, bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke gracht plaatselijk verlegd is of doordat de oever ingericht werd. Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een openbaar onderzoek.

Hoe kan ik het ontwerp raadplegen?

Dit doe je op www.integraalwaterbeleid.be.

Opmerkingen doorgeven

Als je vaststelt dat de loop, de breedte of de diepte van een waterloop of publieke gracht in je
buurt niet overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, dan hoort de Coƶrdinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) dat graag. Op die manier kunnen wij samen de kwaliteit van de atlas verbeteren.

Opmerkingen doorgeven doe je op www.integraalwaterbeleid.be. Of maak ze over aan de dienst omgeving (omgeving@bekkevoort.be).

Meer info

www.integraalwaterbeleid.be