Openbaar onderzoek afschaffing gedeelte voetweg 75

Gepubliceerd op maandag 22 mei 2023 8 u.
Van dinsdag 23 mei 2023 tot en met woensdag 21 juni 2023 vindt er een openbaar onderzoek plaats over de afschaffing van een gedeelte van voetweg 75 (tussen Zandstraat en Bosterstraat) in Assent.

Inzage

Het betreffende dossier ligt ter inzage in het @BEN-gebouw bij de afdeling grondgebiedzaken - dienst mobiliteit, E. Coolsstraat 17B, 3460 Bekkevoort. Maak hiervoor een afspraak met de dienst mobiliteit (013/46 05 60, mobiliteit@bekkevoort.be).

Bezwaren

Bezwaren tegen dit voorstel van opheffing kan je schriftelijk uiten ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, E. Coolsstraat 17, 3460 Bekkevoort tijdens het openbaar onderzoek dat loopt vanaf dinsdag 23 mei 2023 tot en met woensdag 21 juni 2023.