Ondertekening charter Gezonde Gemeente en opening beweegroute

Gepubliceerd op woensdag 9 oktober 2019 11.30 u.
De gemeente Bekkevoort ondertekende op 24 september 2019 voor de eerste keer het charter ‘Gezonde Gemeente’. Dit gebeurde tijdens de officiële opening van de beweegroute.

Gezonde inwoners

De gemeente wil werk maken van gezondere inwoners. De gemeente Bekkevoort engageert zich met de ondertekening van het charter om tijdens de legislatuur 2019-2024 inwoners te stimuleren om gezond te leven in een gezonde omgeving.

Sinds begin 2019 begeleidt bijvoorbeeld de Bewegen Op Verwijzing-coach inwoners naar een actiever leven.
Niet iedereen kan en wil sporten. De beweegroute op Sportpark De Heide nodigt dan ook jong en oud uit om heel laagdrempelig te bewegen.

Een lokaal integraal gezondheidsbeleid verankert doeltreffende en toegankelijke gezondheidspromotie en ziektepreventie structureel in de beleidsplannen. Inzetten op gezonde publieke ruimte, toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat en veiligheid zijn de pijlers van zo een beleidsplannen.

In samenwerking met lokale organisaties, verenigingen en Logo Oost-Brabant geeft de gemeente Bekkevoort zo niet alleen uitvoering aan de eigen lokale ambities. Het lokaal bestuur helpt tegelijk mee aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en de internationale duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.


Gezonde gemeente is een initiatief van de Vlaamse Logo’s (Lokaal Gezondheidsoverleg) in samenwerking met het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, VAD vzw en VVSG vzw met de steun van de Vlaamse overheid. Ook tal van andere preventieorganisaties onderschrijven dit initiatief.