Ondergrondse containers voor glasinzameling

Gepubliceerd op dinsdag 12 februari 2019 13.46 u.
De gemeente Bekkevoort volgt het voorbeeld van andere gemeenten in de regio met het plaatsen van de eerste ondergrondse glascontainers op haar grondgebied (één in Molenbeek en één in Wersbeek). Zo wil het schepencollege het sluikstorten aan glasbollen bestrijden en streven naar een propere omgeving.

Waar?

Op twee locaties in de gemeente komen er ondergrondse glascontainers:

  • Aan het jeugdhuis De Zwik (Halensebaan in Molenbeek) komen de ondergrondse containers in plaats van de huidige glasbollen.
  • Op de parking aan de kerk in Wersbeek komt er een nieuwe glasinzamelsite die meteen voorzien wordt van ondergrondse containers.

Beide sites bevatten één container voor wit glas en één container voor gekleurd glas.

Wanneer?

De plaatsing is voorzien voor vrijdag 15 februari 2019 in Wersbeek en maandag 18 februari 2019 in Molenbeek.

Vermoedelijk eind maart 2019 zijn de ondergrondse containers klaar voor gebruik.

Voordelen ondergrondse containers

  • Ze hinderen niet in het straatbeeld
  • Ze verminderen geluidshinder
  • Ze verminderen sluikstort op de site
  • Ze zijn vlotter bereikbaar voor personen met beperkte mobiliteit
  • Ze hebben een groter volume waardoor ze minder vaak moeten worden geledigd