Omgevingsvergunningsdossiers raadplegen via Inzageloket

Gepubliceerd op maandag 3 juli 2023 10.37 u.
Iedereen kan voortaan omgevingsvergunningsdossiers digitaal raadplegen via het Inzageloket, meer bepaald tijdens de fases dat dossiers publiek toegankelijk moeten zijn. Dat is bijvoorbeeld tijdens het openbaar onderzoek of in de periode waarin beroep tegen een beslissing mogelijk is.

Het Inzageloket vervangt het publiek loket, waarbij je voor het raadplegen van het gehele dossier nog altijd naar het gemeentehuis diende te gaan. Bedoeling van het digitale Inzageloket is de inspraakmogelijkheid te verbeteren. Dankzij dit Inzageloket heeft iedereen online en 24/7 toegang tot vergunningsaanvragen die in openbaar onderzoek zijn of waarvoor de beroepstermijn loopt, zonder zich nog – binnen de openingsuren of op afspraak – naar het gemeentehuis te moeten begeven.

24/7

Het Inzageloket biedt eigenlijk een stukje inkijk in het Omgevingsloket. Via het Omgevingsloket kan een aanvrager een dossier indienen en vervolgens zijn of haar procedure opvolgen. In het Omgevingsloket kan je normaal geen aanvragen van anderen raadplegen, maar met het Inzageloket kan dat dus wel tijdens het openbaar onderzoek of de beroepsperiode. Vanaf de start van het Omgevingsloket in 2018 kwamen er vragen om de gegevens uit een vergunningsaanvraag zo veel mogelijk digitaal ter beschikking te stellen. Het vroegere ‘publiek loket’ was erg beperkt en minder geschikt voor de digitale inzage. Mensen moesten zich vaak nog naar het gemeentehuis begeven om een project te raadplegen. Nu kan het gewoon digitaal. Op deze manier komt ook tijd vrij voor de omgevingsambtenaren. De mogelijkheid tot inzage of inhoudelijke toelichting van een dossier bij ons lokaal bestuur blijft uiteraard bestaan, maar wellicht wordt die behoefte kleiner met het digitale Inzageloket. 

Intuïtief gebruik

Het digitale Inzageloket is zo intuïtief mogelijk ontwikkeld om de gebruiker door de complexiteit van een vergunningsaanvraag en bijhorende procedure te leiden. Door een recente aanpassing aan de regelgeving rond auteursrechten wordt in dit Inzageloket ook het raadplegen van architecturale plannen -met watermerk- mogelijk. Nieuw is ook de mogelijkheid om een QR-code te plaatsen op de gele affiches, die een beslissing of openbaar onderzoek bekendmaken op locatie. Wanneer je de QR-code scant, moet ze rechtstreeks naar het specifieke dossier leiden. Bedoeling is dit zo snel mogelijk te realiseren. 

Het Inzageloket wordt gerealiseerd met het relancebudget, en past in het relanceplan van de Vlaamse Regering om Vlaanderen digitaal te transformeren.

Link Inzageloket

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/