Driesstraat (fase 2): aanleg gescheiden riolering

Gepubliceerd op dinsdag 12 juli 2022 10.38 u.
UPDATE: deze werken zijn uitgevoerd en afgerond.

Update 31 maart 2022: heropbouw wegenis opgestart, eind april 2022 onderlaag asfalt Driesstraat

De aannemer is gestartmet de heraanleg van de straat. De nutswerken zijn nog niet afgerond, maar om niet nog meer tijd te verliezen, heeft Aquafin besloten om de heraanleg van de straat nu al op te starten.

De komende weken gaan we als volgt te werk:

  • Op 30 en 31 maart 2022 worden aan de even zijde de goten en boordstenen getrokken in ter plaatse gestort beton
  • Vrijdag 1 april 2022 worden de voorbereidingen gestart om hetzelfde te doen aan de oneven zijde, er wordt dan een koord gespannen die de positie en hoogte van de toekomstige boordstenen aangeeft
  • Op 4 en 5 april 2022 wordt de fundering aan die zijde afgewerkt
  • Op 6 en 7 april 2022 worden aan de oneven zijde de goten en boordstenen getrokken in ter plaatse gestort beton
  • Vanaf 11 tot 20 april 2022 werkt de aannemer de fundering van de rijweg af in een cementgebonden steenslag. Hier zitten ook nog enkele verlofdagen tussen, dus op sommige momenten zal er geen activiteit zijn op de werf.
  • Aquafin verwacht op 21 april 2022 dat de aannemer de onderlaag asfalt kan aanleggen

Opgelet: deze planning is afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij zwaar regenweer of te lage temperaturen kan je bijvoorbeeld geen beton of asfalt leggen. In dat geval wordt de planning aangepast.


Algemene info

Aquafin startte vroeger dan gepland met de opmaak van het voorontwerp van Driesstraat fase 2. Dit is vanaf einde fase 1 in de Driesstraat tot het kruispunt met de Heiblokstraat.

In de tweede helft van 2020 en augustus 2021 zijn al voorbereidende werken uitgevoerd.

Eind september 2021 is gestart met de werken, in opdracht van Aquafin. De "echte" rioleringswerken startten op 4 oktober 2021. Deze werken zijn ondertussen afgerond.
Er was een omleiding voorzien via de Halensebaan (zie signalisatieplan bij Bijlagen).

Afkoppelingsadviseurs zorg(d)en voor de nodige afspraken.

Voor de buurtbewoners vonden (digitale) infoavonden plaats.

Uitgebreide info Aquafin-website