Driesstraat (fase 2): aanleg gescheiden riolering

Gepubliceerd op woensdag 16 september 2020 13.02 u.

Uitgebreide info Aquafin-website


Aquafin startte vroeger dan gepland met de opmaak van het voorontwerp van Driesstraat fase 2. Dit is vanaf einde fase 1 in de Driesstraat tot het kruispunt met de Heiblokstraat.
De uitvoering van de aanleg van gescheiden riolering en wegenis zijn gepland vanaf midden 2021. 

In de tweede helft van 2020 zijn wel al voorbereidende werken uitgevoerd (zie onderstaand bericht).

Afkoppelingsadviseurs zullen al de nodige afspraken maken.


Update 29 oktober 2020: graafwerkzaamheden nutsleidingen (voorbereiden werken Driesstraat fase 2)

In opdracht van Fluvius voert een aannemer tussen 3 november 2020 en eind december 2020 (weersafhankelijk) graafwerkzaamheden uit in de Driesstraat – Hoekbosstraat – Heiblokstraat.

De werken gebeuren in verschillende fases:

 • Driesstraat (tussen grens Tielt-Winge en kruispunt Hoekbosstraat/Heiblokstraat) langs de pare zijde:
  • Er wordt een parkeer- en stilstaanverbod ingevoerd
  • Er wordt een snelheidsbeperking opgelegd van 30km/u
  • Er wordt een enkelrichting opgelegd, in de rijrichting van Tielt-Winge naar kruispunt Hoekbosstraat/Heiblokstraat
  • Er wordt een omleiding voorzien
  • Signalisatieplan 1+2 + omleidingsplan (zie bijlage)
 • Hoekbosstraat ter hoogte van nr 2:
  • Dit wordt gesignaleerd met alternerend verkeer
  • Er wordt een parkeer- en stilstaanverbod ingevoerd
  • Er wordt een snelheidsbeperking opgelegd van 30km/u
  • Signalisatieplan 3 (zie bijlage)
 • Kruispunt Hoekbosstraat/Heiblokstraat/Driesstraat (kant richting Oude Tiensebaan)
  • De Heiblokstraat en Driesstraat wordt tijdelijk afgesloten ter hoogte van het kruispunt
  • Op de Hoekbosstraat wordt een enkelrichting opgelegd, in de rijrichting van Driesstraat naar N2
  • Er wordt een snelheidsbeperking opgelegd van 30km/u
  • Er wordt een omleiding voorzien
  • Signalisatieplan 4 + omleidingsplan (zie bijlage)
 • Driesstraat (tussen grens Tielt-Winge en kruispunt Hoekbosstraat/Heiblokstraat) langs de onpare zijde:
  • Er wordt een parkeer en stilstaan verbod ingevoerd
  • Er wordt een snelheidsbeperking opgelegd van 30km/u
  • Er wordt een enkelrichting opgelegd, in de rijrichting van Tielt-Winge naar kruispunt Hoekbosstraat/Heiblokstraat
  • Er wordt een omleiding voorzien
  • Signalisatieplan 5+6 + omleidingsplan (zie bijlage)