Coronavirus: maatregelen in Bekkevoort en updates

Gepubliceerd op dinsdag 31 maart 2020 14.30 u.
De gemeente Bekkevoort volgt de adviezen van de hogere overheid op in verband met het coronavirus (Covid-19). Blijf via updates op de hoogte van de coronamaatregelen.

Veelgestelde vragen over corona

Platform Bekkevoort Helpt voor coronahulp


Update 31 maart 2020

Recyclagepark in Bekkevoort opent terug op 8 april 2020

Vanaf dinsdag 7 april 2020 heropenen alle EcoWerf-recyclageparken gecontroleerd en onder strikte voorwaarden. EcoWerf volgt daarmee de beslissing van de Vlaamse overheid. Het recyclagepark in Bekkevoort (dat open is op woensdag, donderdag en zaterdag) heropent bijgevolg op woensdag 8 april 2020. Lees hier meer over de heropening van het recyclagepark.


Update 28 maart 2020

Maatregelen verlengd tot en met 19 april 2020

De Nationale Veiligheidsraad besliste op 27 maart 2020 om de verstrengde maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus te verlengen tot en met 19 april 2020.

Lees er hier alles over.


Update 20 maart 2020

Demerland bundelt de krachten tegen corona: triagepunten in Aarschot en Diest en centraal telefoonnummer

De zes gemeenten (waaronder Bekkevoort) en de huisartsen van Eerstelijnszone Demerland bundelen de krachten in de strijd tegen het coronavirus en openen vanaf 20 maart 2020 om 12u triageposten om de spoedgevallen te ontlasten. Vanaf dan is ook het centraal telefoonnummer 016/24 27 50 actief.

Lees er hier alles over.


Update 18 maart 2020

Inzameling mondmaskers

Er is een groot tekort aan mondmaskers. Huisartsenpost Hagewacht en Eerstelijnszone Demerland doen daarom een oproep aan burgers, bedrijven, tandartsen die niet meer aan het werk zijn ... die nog mondmaskers hebben, om deze mondmaskers aan hen te bezorgen.
Dit kan je doen door deze mondmaskers te deponeren in de daartoe voorziene inzamelbox aan de inkom (binnen) in het gemeentehuis. Contacteer wel eerst telefonisch de gemeente (013/46 05 60) als je mondmaskers wilt komen schenken zodat de social distancing gemaximaliseerd wordt.


Update 17 maart 2020

Zitdagen burgemeester en schepenen

De zitdagen van de burgemeester en schepenen zijn geannuleerd tot en met 19 april 2020.

Aangepaste dienstregeling De Lijn

De Lijn past de dienstregeling aan door effecten van het Corona-virus vanaf 18 maart 2020: www.delijn.be/nl/overdelijn/Corona/.


Update 16 maart 2020

Gemeentelijke en OCMW-diensten: enkel toegankelijk op afspraak

De gemeentelijke en OCMW-diensten zijn vanaf dinsdag 17 maart 2020, tot tegenbericht, enkel toegankelijk op afspraak om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en kwetsbare risicogroepen te beschermen. We vragen om enkel voor dringende zaken telefonisch een afspraak te maken (013/46 05 60).

Stel het aanvragen of afhalen van een loketproduct zoveel mogelijk uit. Maak zoveel mogelijk gebruik van het e-loket voor aanvragen, attesten, documenten, meldingen e.d.

Update 13 maart 2020

Gebouwen en activiteiten in Bekkevoort

De gemeente Bekkevoort neemt volgende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en kwetsbare risicogroepen te beschermen:

 • De volgende gemeentelijke gebouwen worden gesloten voor het publiek vanaf vrijdag 13 maart tot en met 19 april 2020, met evaluatie op 30 maart 2020:
  • De bibliotheek (uitgeleende materialen worden met zes weken verlengd)
  • Jeugdhuis De Zwik
  • Oude jongensschool Molenbeek
  • Oude jongensschool Assent (met uitzondering van de lokalen waarvan 't Minnepoortje en de BKO gebruik maken)
  • Pastorij Molenbeek
  • Polyvalente zaal en vergaderruimte
  • Turnzaal Bekkevoort
 • Alle activiteiten in de gemeentelijke lokalen worden afgelast.
 • De zwerfvuilactie wordt verplaatst naar latere datum.
 • De bloesemmagie wordt afgelast.
 • De carnavalstoet gaat niet door.

Er is ook een overleg geweest van de gemeente met de drie scholen in de gemeente en de buitenschoolse kinderopvangen. De ouders/leerlingen ontvangen de nodige informatie via de scholen.


Bericht 11 maart 2020

Het wordt zeer sterk aangeraden om activiteiten die vooral gericht zijn op senioren uit te stellen. De jubilarissenviering op zaterdag 14 maart 2020 is daarom uitgesteld. De deelnemers worden hiervan telefonisch op de hoogte gebracht.

De gemeentelijke basisschool heeft ook beslist een aantal activiteiten op te schorten: ontbijt op school, zwemmen, uitstappen en dergelijke. De school brengt de leerlingen/ouders hiervan op de hoogte.


Aanbevelingen om jezelf en anderen te beschermen tegen het coronavirus

Meer info

Je vindt alle info over het coronavirus op https://www.info-coronavirus.be of https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info (verschillende talen).

De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:

 • Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/14.689
 • Voor vragen over economie: 0800/120.33