Gratis aanvulgrond te verkrijgen

Gepubliceerd op woensdag 2 oktober 2019 7.30 u.
De gemeente stelt gratis aanvulgrond ter beschikking aan de inwoners. De grond is gezeefd zodat deze vrij is van stenen en andere vreemde materialen.

Er zijn stalen genomen van de partij grond. Hieruit blijkt dat de grond niet verontreinigd is (het attest kan je opvragen). Bovendien is de grond voldoende waterdoorlatend. Deze grond is dus ideaal om je terrein aan te vullen na de bouw van je woning, als toplaag voor de aanleg van je gazon, nivellering landbouwgrond* ....

Hoe verkrijg ik deze aanvulgrond?

Beste hier online aanvulgrond

De dienst openbare werken neemt contact op met jou voor verdere praktische afspraken.


*Let op: mogelijk moet je voorafgaand een omgevingsvergunning aanvragen voor een reliëfwijziging.