Nieuw mobiliteitsplan: tentoonstelling

Gepubliceerd op dinsdag 2 april 2024 9.26 u.
Het lokaal bestuur Bekkevoort werkte samen met een gespecialiseerd adviesbureau een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan uit. De inspraak van onze inwoners was hierbij belangrijk om tot een betere en duurzamer mobiliteit in Bekkevoort te komen.

Op de gemeenteraadszitting van 29 april 2024 wordt het nieuwe beleidsplan ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Een lokaal mobiliteitsplan vertrekt vanuit een toekomstvisie op het vlak van mobiliteit en is cruciaal voor de uitbouw van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid waarvoor ons lokaal bestuur autonoom bevoegd is. Het gaat hierbij om het uittekenen van een gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid langs de gemeentelijke straten en pleinen, het verkeersveiliger maken van schoolomgevingen, de uitbouw van het lokaal fietsroutenetwerk. Het mobiliteitsplan vormt voor ons lokaal bestuur ook een kader waarmee we ons beleid kunnen duiden, communiceren en verdedigen naar de burger.

Inspraak van de burgers

Er is gestart met een quick scan van het bestaande mobiliteitsplan. Daarnaast heeft er een participatietraject plaatsgevonden met een online bevraging (zomer 2021) en een workshop (juni 2022) waaraan alle inwoners konden deelnemen.

Inlooptentoonstelling

Om jou als inwoner te laten kennismaken met het nieuwe mobiliteitsplan, vindt er een inlooptentoonstelling in het gemeentehuis plaats.

De officiële opening vindt plaats op dinsdag 30 april 2024 om 19u. Alle inwoners zijn welkom om deze opening bij te wonen. Daarna kan je de tentoonstelling in het gemeentehuis bezoeken tot en met 31 mei 2024 tijdens de openingsuren van het onthaal (zie p. 12).

Tijdens deze opening ontvangt ons lokaal bestuur ook het SAVE-label (Samen Actief voor Veilig Verkeer) van vzw Ouders van Verongelukte kinderen (meer info op save.ovk.be).

Tijdens deze tentoonstelling kom je meer te weten over een pakket goed samenhangende concrete maatregelen die op korte termijn voelbare verbeteringen realiseren. Daarnaast is er ook een doorkijk naar de verdere toekomst. Dat zal helpen om later keuzes te maken over de prioriteiten en eventueel testprojecten die het lokaal bestuur samen met bewoners, handelaars en scholen kan organiseren.