Verbindingsriolering Netelzeep - Tiensebaan: aanleg gescheiden riolering vanaf 3 oktober 2022 met omleiding De Lijn

Gepubliceerd op donderdag 29 september 2022 14.15 u.
Een aannemer start vanaf 3 oktober 2022 met de aanleg van de gescheiden riolering in de Tiensebaan vanaf het kruispunt met de Klauwstraat tot aan de het kruispunt met de Netelzeepstraat. In een volgende fase wordt de gescheiden riolering aangelegd vanaf de Klauwstraat tot aan de Meenselstraat.

Deze werken kaderen binnen de verbindingsriolering Netelzeep en duren van oktober 2022 tot maart 2023.

Op de Tiensebaan is hierdoor geen doorgaand verkeer meer mogelijk en moet je de omleidingsroute gevolgd volgen. De aangepaste verkeerssituatie vanaf 19 september 2022 blijft gelden.

Omleiding De Lijn

Ook de busritten van De Lijn moeten een omleiding volgen vanaf 3 oktober 2022:

  • De lijnbus 392 (tussen Binkom en de stelplaats in Tielt-Winge) zal niet door Molenbeek-Wersbeek rijden. Het traject over de Wersbeekstraat, Meenselstraat, Tiensebaan en de Halensbaan wordt tijdens deze periode niet bediend door de Lijn.
  • Het traject van de lijnbus 552 (tussen de halte Tramstraat en de stelplaats in Tielt-Winge) wordt aangepast. De lijnbus zal starten ter hoogte van het kruispunt Tiensebaan / Meenselstraat en rijdt dan over de Meenselstraat richting halte Tramstraat. De halte Muggenberg wordt een 100 tal meter verplaatst richting Meenselstraat. De omleiding van deze lijnbus is voorzien via de Statiestraat en de Halensebaan. De halte ter hoogte van het kruispunt Tiensebaan Halensebaan zal verplaatst worden naar de overzijde van het kruispunt. Houd er rekening mee dat deze wijziging ook een impact kan hebben op het uurschema van de lijnbus.
  • Bovenstaand omleidingstraject betekent ook dat de lijnbus 552 de halte Muggenberg Kapel (ter hoogte van de Netelzeepstraat / Dorshagestraat) niet meer aandoet. Personen die normaal op deze plaatsen opstappen, zullen zich moeten verplaatsen naar de halte ter hoogte van de Halensebaan. De Lijn zal via tijdelijke borden de aangepaste haltes signaleren.

Ons lokaal bestuur is er zich van bewust dat deze werken grote hinder veroorzaken voor de omwonenden en passanten. De aannemer probeert de hinder tot een minimum te beperken.

Voor bijkomende informatie contacteer je de dienst openbare werken (013/46 05 60, openbare.werken@bekkevoort.be).

Overzichtspagina verbindingsriolering Netelzeep


Bewonersbrief

De buurtbewoners ontvingen deze informatie ook via een bewonersbrief van het lokaal bestuur Bekkevoort (dienst openbare werken).