Nieuw mobiliteitsplan voor Bekkevoort met inspraak van de burgers

Gepubliceerd op dinsdag 15 juni 2021 11.36 u.
De gemeente Bekkevoort gaat aan de slag met Vectris, een studie-, ontwerp- en adviesbureau met een integrale aanpak van "ruimte in beweging", voor de vernieuwing van het gemeentelijk mobiliteitsplan. De gemeente vraagt hiervoor jouw input. Het eerste online participatiemoment liep tot 31 juli 2021.

Begin juni 2021 heeft de gemeente het proces opgestart voor de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. Als inwoner van onze gemeente zal je ruimschoots de kans krijgen om je steentje bij te dragen aan de opmaak van dat plan. Jij weet namelijk uit eigen ervaring met welke mobiliteitsproblemen onze gemeente wordt geconfronteerd. We horen graag van jou waar het beter kan of welke oplossingen je ziet. We starten daarom een participatietraject op.

Waarom een nieuw mobiliteitsplan?

De opmaak van het vorige mobiliteitsplan van Bekkevoort dateert van 2004, met een update in 2011. Intussen is er echter veel veranderd in onze gemeente. Er zijn meer inwoners, meer woningen, meer wagens, meer vrachtverkeer, meer fietsers, meer voetgangers en meer activiteiten. Voor de toekomst zijn er een aantal uitdagingen waarop we een antwoord zullen moeten formuleren. Om er enkele te noemen:

  • Openbaar vervoer en deelmobiliteit in de vervoerregio Leuven
  • De toenemende druk van het (vrachtwagen)verkeer door de dorpskernen
  • De verkeersleefbaarheid van de verschillende kernen en sluipverkeer
  • Veilige fietspaden, fietsstraten, fietsroutenetwerken
  • Veilige schoolomgevingen, schoolroutes
  • Snelheid regimes, vervangen snelheidsremmend straatmeubilair door trajectcontroles
  • Parkeren aan schoolomgevingen en woonstraten
  • De uitvoering van het trage wegenplan

Hoe wordt dit nieuw mobiliteitsplan gemaakt?

De opmaak van het mobiliteitsplan verloopt in drie fasen. Het hele proces wordt begeleid door VECTRIS.

Eerste fase (zomer 2021)

Er wordt in deze fase vooral informatie verzameld. De gemeente roept de inwoners, handelaars en scholen op om informatie door te geven over plaatsen waar mobiliteitsproblemen zijn in de gemeente: onveiligheid, gebrek aan comfort, Even belangrijk is om na te denken waar we naartoe willen en een toekomstbeeld op te bouwen van de gemeente, bekeken door een mobiliteitsbril. Hoe maken we van onze gemeente een plek waar het goed toeven is, waar iedereen, ook kinderen en minder mobielen zich zelfstandig kunnen verplaatsen in een rustige en gezonde omgeving, waar het prettig en veilig stappen en fietsen is, waar openbaar vervoer goed bereikbaar is, waar je met de auto in en uit raakt, maar waar de auto niet overheerst.

Tweede fase (najaar 2021)

De gemeente onderzoekt dan de belangrijkste problemen in de diepte en bekijken we welke mogelijke oplossingen er zijn en wat de voor- en nadelen zijn van elke oplossing. We bepalen daarnaast heel concreet de doelstellingen op vlak van mobiliteit die we in de gemeente willen realiseren. Ook tijdens deze fase voorzien we een participatiemoment, waarbij we in dialoog en in discussie zullen gaan met jou.

Derde fase (zomer 2022)

Als we het toekomstbeeld en de daarbij horende doelstellingen wat scherper hebben, werken we in de derde en laatste fase (zomer 2022) de uiteindelijke, finale versie van het mobiliteitsplan uit: een pakket goed samenhangende concrete maatregelen die op korte termijn voelbare verbeteringen realiseren, en ons dichter brengen bij dat toekomstbeeld. En een doorkijk naar de verdere toekomst. Dat zal helpen om later keuzes te maken over de prioriteiten en eventueel testprojecten die samen met de bewoners, handelaars en scholen georganiseerd kunnen worden. Over de uiteindelijke versie zullen we jou uitgebreid informeren tijdens een laatste participatiemoment via een inlooptentoonstelling.

Doe mee!

Denk mee over mobiliteit in Bekkevoort!
Of je bewoner bent, handelaar of werknemer, ouder of scholier, jong of oud. Omdat jullie samen dagelijks ervaren wat er leeft, willen we vertrekken van jullie mening, over de huidige situatie en over wat je graag anders zou zien. Daarna kunnen we samen nadenken over de toekomst van de mobiliteit in onze gemeente. We organiseren drie participatiemomenten waarop we je van harte uitnodigen. Het beste is als je het hele traject mee volgt. Wie de eerste keer deelneemt, wordt ook persoonlijk uitgenodigd voor de volgende keren.

Participatiemoment 1 – Mobiliteit in Bekkevoort vandaag

Deze fase verliep online vanaf 15 juni 2021 tot en met 31 juli 2021 en was een online bevraging.

Visie

Wat vinden we nu goed aan de mobiliteit in Bekkevoort en de publieke ruimtes? Welke verbeteringen zien we graag over tien jaar in de publieke ruimte?

Mobiliteitsknelpunten

Vul zelf maximum drie heel concrete verkeersknelpunten aan, van alle aard, voor alle soorten gebruikers en vervoerswijzen. Zo hebben we een goed zicht op wat jij ervaart als probleempunten in de gemeente. Ook als je niet in de gemeente Bekkevoort woont, is jouw ervaring van tel. Met deze verzamelde input gaat het adviesbureau en mobiliteitsambtenaar vervolgens heel gericht aan de slag om de knelpunten verder te onderzoeken

Participatiemoment 2 – Mobiliteit in Bekkevoort morgen 

Deze fase zal verlopen via een workshop begin 2022.

Doelstellingen

Hoe kunnen we de toekomstvisie realiseren? Welke concrete doelstellingen halen we uit de beleidsdocumenten en de toekomstvisie? We peilen daarna of de voorlopige beleidsdoelstellingen voldoende ambitieus zijn en tegelijk ook realistisch.

Oplossingen

We pikken de draad op van vorige keer. Op basis van de belangrijkste knelpunten en probleemgebieden binnen de gemeente bedenken we samen mogelijke oplossingen als basis voor het mobiliteitsplan.

Participatiemoment 3 – Mobiliteit in Bekkevoort overmorgen

Als laatste stap wordt een inlooptentoonstelling (zomer 2022) voorgesteld voor alle ambassadeurs samen en de ruimere bevolking in het gemeentehuis. Hier worden de eindbeelden getoond waar de verschillende plannen van de gemeenten in samen komen. Op panelen worden de grote lijnen van het beleidsplan aanschouwelijk voorgesteld om de keuzes die in het beleidsplan worden gemaakt te verduidelijken.