Nieuw mobiliteitsplan met inspraak van de burgers

Het lokaal bestuur Bekkevoort werkt samen met het gespecialiseerde adviesbureau Vectris voor de vernieuwing van het gemeentelijk mobiliteitsplan. De input van alle burgers is belangrijk om tot een betere en duurzamer mobiliteit in Bekkevoort te komen.

Waarom een nieuw mobiliteitsplan?

De opmaak van het vorige mobiliteitsplan van Bekkevoort dateert van 2004, met een update in 2011. Intussen is er echter veel veranderd in Bekkevoort. Er zijn meer inwoners, meer woningen, meer wagens, meer vrachtverkeer, meer fietsers, meer voetgangers en meer activiteiten. Voor de toekomst zijn er een aantal uitdagingen waarop we een antwoord zullen moeten formuleren zoals openbaar vervoer en deelmobiliteit in Vervoerregio Leuven, de toenemende druk van het (vrachtwagen)verkeer door de dorpskernen, de verkeersleefbaarheid van de verschillende kernen en sluipverkeer, veilige fietspaden, fietsstraten, fietsroutenetwerken, schoolomgevingen en schoolroutes, snelheidregimes (vervangen snelheidsremmend straatmeubilair door trajectcontroles), parkeren aan schoolomgevingen en woonstraten en de uitvoering van het trage wegenplan.

Hoe wordt dit nieuw mobiliteitsplan gemaakt?

De opmaak van het mobiliteitsplan verloopt in drie fasen. Het hele proces wordt begeleid door Vectris, een studie-, ontwerp- en adviesbureau met een integrale aanpak van RUIMTE IN BEWEGING.

Inwoners krijgen ruimschoots de kans om hun steentje bij te dragen aan de opmaak van dat plan. Zij weten namelijk uit eigen ervaring met welke mobiliteitsproblemen ons lokaal bestuur wordt geconfronteerd.

Eerste fase (zomer 2021)

Er is in deze fase vooral informatie verzameld. Ons lokaal bestuur riep de inwoners, handelaars en scholen op om informatie door te geven over plaatsen waar mobiliteitsproblemen zijn in Bekkevoort: onveiligheid, gebrek aan comfort, Even belangrijk is om na te denken waar het lokaal bestuur naartoe wil en een toekomstbeeld op te bouwen in Bekkevoort, bekeken door een mobiliteitsbril.

Tot 31 juli 2021 konden burgers een mobiliteitsbevraging invullen (eerste participatiemoment). Hieraan namen 229 burgers deel.
De resultaten vind je bij de Bijlagen (oriëntatienota - PDF).

Tweede fase: workshop

Vanaf 2022 is er achter de schermen gewerkt aan fase 2 van het mobiliteitsplan: de synthesenota. Deze nota omvat het uitwerken van scenario’s die als ambitie hebben om de gesignaleerde knelpunten op te lossen en het gebruik van meer duurzame vervoermiddelen (stappen, fietsen en het openbaar vervoer) verder te ondersteunen.

Ook tijdens fase 2 kan jij participeren, tijdens een workshop. We pikken de draad op van de vorige keer. Op basis van de belangrijkste knelpunten en probleemgebieden in Bekkevoort bedenken we samen mogelijke oplossingen als basis voor het mobiliteitsplan.

  • Waar? PC De Kring, Staatsbaan 221a, 3460 Bekkevoort.
  • Wanneer? Donderdag 16 juni 2022 om 19u (deuren open om 18.30u).

Derde fase: inlooptentoonstelling

Als het lokaal bestuur het toekomstbeeld en de daarbij horende doelstellingen wat scherper heeft, werkt het lokaal bestuur in de derde en laatste fase (voorjaar 2024) de uiteindelijke, finale versie van het mobiliteitsplan uit: een pakket goed samenhangende concrete maatregelen die op korte termijn voelbare verbeteringen realiseren, en iedereen dichter brengen bij dat toekomstbeeld. Daarnaast ook een doorkijk naar de verdere toekomst. Dat zal helpen om later keuzes te maken over de prioriteiten en eventueel testprojecten die het lokaal bestuur samen met de bewoners, handelaars en scholen kan organiseren. Dit zal worden voorgesteld door een inlooptentoonstelling in het gemeentehuis.

Deel deze pagina