Nieuw mobiliteitsplan met inspraak van de burgers

De gemeente Bekkevoort gaat aan de slag met het gespecialiseerde adviesbureau Vectris voor de vernieuwing van het gemeentelijk mobiliteitsplan. De input van alle burgers is belangrijk om tot een betere en duurzamer mobiliteit in Bekkevoort te komen.

Waarom een nieuw mobiliteitsplan?

De opmaak van het vorige mobiliteitsplan van Bekkevoort dateert van 2004, met een update in 2011. Intussen is er echter veel veranderd in Bekkevoort. Er zijn meer inwoners, meer woningen, meer wagens, meer vrachtverkeer, meer fietsers, meer voetgangers en meer activiteiten. Voor de toekomst zijn er een aantal uitdagingen waarop we een antwoord zullen moeten formuleren zoals openbaar vervoer en deelmobiliteit in Vervoerregio Leuven, de toenemende druk van het (vrachtwagen)verkeer door de dorpskernen, de verkeersleefbaarheid van de verschillende kernen en sluipverkeer, veilige fietspaden, fietsstraten, fietsroutenetwerken, schoolomgevingen en schoolroutes, snelheidregimes (vervangen snelheidsremmend straatmeubilair door trajectcontroles), parkeren aan schoolomgevingen en woonstraten en de uitvoering van het trage wegenplan.

Hoe wordt dit nieuw mobiliteitsplan gemaakt?

De opmaak van het mobiliteitsplan verloopt in drie fasen. Het hele proces wordt begeleid door Vectris, een studie-, ontwerp- en adviesbureau met een integrale aanpak van RUIMTE IN BEWEGING.

Inwoners krijgen ruimschoots de kans om hun steentje bij te dragen aan de opmaak van dat plan. Zij weten namelijk uit eigen ervaring met welke mobiliteitsproblemen onze gemeente wordt geconfronteerd.

Eerste fase (zomer 2021)

Er wordt in deze fase vooral informatie verzameld. De gemeente roept de inwoners, handelaars en scholen op om informatie door te geven over plaatsen waar mobiliteitsproblemen zijn in de gemeente: onveiligheid, gebrek aan comfort, Even belangrijk is om na te denken waar de gemeente naartoe wil en een toekomstbeeld op te bouwen van de gemeente, bekeken door een mobiliteitsbril.

Tot 31 juli 2021 konden burgers een mobiliteitsbevraging invullen (eerste participatiemoment). Hieraan namen 229 burgers deel.
De resultaten vind je bij de Bijlagen (oriëntatienota - PDF).

Tweede fase (najaar 2021)

De gemeente onderzoekt dan de belangrijkste problemen in de diepte en bekijkt welke mogelijke oplossingen er zijn en wat de voor- en nadelen zijn van elke oplossing. De gemeente bepaalt daarnaast heel concreet de doelstellingen op vlak van mobiliteit die ze in Bekkevoort wil realiseren. Ook tijdens deze fase is er een participatiemoment, waarbij de gemeente in dialoog en in discussie gaat met de inwoner/burger.

Derde fase (zomer 2022)

Als de gemeente het toekomstbeeld en de daarbij horende doelstellingen wat scherper heeft, werkt ze in de derde en laatste fase (zomer 2022) de uiteindelijke, finale versie van het mobiliteitsplan uit: een pakket goed samenhangende concrete maatregelen die op korte termijn voelbare verbeteringen realiseren, en iedereen dichter brengen bij dat toekomstbeeld. En een doorkijk naar de verdere toekomst. Dat zal helpen om later keuzes te maken over de prioriteiten en eventueel testprojecten die samen met de bewoners, handelaars en scholen georganiseerd kunnen worden. Over de uiteindelijke versie zal de gemeente de inwoner/burger uitgebreid informeren tijdens een laatste participatiemoment via een inlooptentoonstelling.

Deel deze pagina