Milieueffectenrapportering (MER) van het Vlaams GLB Strategisch Plan

Gepubliceerd op donderdag 13 april 2023 16.13 u.
Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat van start vanaf 2023. De Vlaamse invulling hiervan is vastgelegd in het Vlaamse GLB Strategisch Plan 2023-2027.

De Europese Commissie keurde op 5 december 2022 officieel het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027 goed. Vervolgens hechtte de Vlaamse Regering op 17 maart 2023 haar goedkeuring aan het plan, zoals finaal goedgekeurd door de Europese Commissie. 

Lees er alles over over de website van het Vlaams Departement Landbouw en Visserij.