Milieubarometer

Hoe goed gaat het met het leefmilieu in Bekkevoort, wat is het resultaat van uw en onze inspanningen? Gaan we er op vooruit? Zijn we een voorbeeld voor anderen of valt er nog heel wat te verbeteren? Dat proberen we na te gaan met behulp van de milieubarometer. Kort gezegd is de milieubarometer een instrument dat een aantal duurzame initiatieven omzet in resultaatcijfers en waarop we dus kunnen aflezen of we al dan niet een verbetering teweeg gebracht hebben. 

Sinds een aantal jaar communiceren we dus (ook) in cijfers, zodat voor elke actie het effect meteen duidelijk is. Dat het belangrijk is ook zelf initiatief te nemen zal snel blijken, vele kleintjes maken nu eenmaal één groot geheel.