Meerjarenplan en budget

Tijdens de gemeenteraad van 30 december 2013 is het meerjarenplan 2014-2019 voor de gemeente Bekkevoort goedgekeurd. In dit meerjarenplan staan de beleidsdoelstellingen van het gemeentebestuur voor de zes jaren van de beleidscyclus.

Het meerjarenplan is het document dat aan de start van de beleidscyclus wordt opgemaakt voor de duur van de ganse beleidscyclus (6 jaar). Het meerjarenplan geeft een inzicht in de wijze waarop het bestuur haar strategie wenst te realiseren in de komende 6 jaar van de beleidscyclus. Hiervoor worden beleidsdoelstellingen en actieplannen geformuleerd die inzicht geven in wat de organisatie wil bereiken en hoe ze dat gaat doen.