Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) brengt iedereen samen die met jonge kinderen bezig is: ouders, opvang, scholen, jeugdwerk, afgevaardigden van het bestuur …

Het LOK geeft advies aan het bestuur over het beleid en de uitbouw van kinderopvang in Bekkevoort.

Hieronder (bijlagen) vind je de verslagen sinds de gemeenteraad van 29 april 2013.