Lichamelijke ontwikkeling lagere schoolkinderen

De overgang van kleuter naar lagere school loopt vaak samen met het begin van de tandenwissel. Het melkgebit wordt ingeruild voor een volwassen gebit (beginnend bij de voorste snijtanden).

De meeste kinderen zijn bij de aanvang van de lagere school zowel overdag als 's nachts zindelijk. Bedplassen komt op deze leeftijd, vooral bij jongetjes, nog voor maar vraagt vanaf nu bijzondere aandacht.

Op vlak van motoriek (aansturen van bewegingen) wordt de beheersing steeds beter. Zowel op vlak van kleine motoriek (schrijven, tekenen, knutselen) als voor coördinatie van grote bewegingen. Sport en bewegingsspel zijn hiervoor heel geschikt en vormen dan ook voor veel kinderen een favoriet tijdverdrijf.

In het lager onderwijs krijgen kinderen medisch onderzoek door CLB in het eerste, derde en vijfde leerjaar.

De door de overheid aanbevolen vaccinaties worden gratis ter beschikking gesteld en kunnen door CLB of eigen (huis-)arts worden toegediend.

Vragen of bezorgdheden over de lichamelijke ontwikkeling van uw kind in de lagere school? Je kan terecht bij het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

Deel deze pagina