Leden gezocht voor de milieuadviesraad

Gepubliceerd op vrijdag 5 augustus 2022 8.45 u.
Wil je in meewerken aan het milieu- en natuurbeleid in Bekkevoort? Stel je dan kandidaat als lid voor onze milieuadviesraad.

De gemeentelijke milieuadviesraad (MAR) adviseert ons lokaal bestuur over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. De milieuadviesraad is een belangrijke actor in het creëren van een draagvlak voor het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid en in het stimuleren van het maatschappelijk debat met betrekking tot dit gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.

Tijdens de vergaderingen spreken de MAR-leden de door het lokaal bestuur aangereikte items. Daarnaast hebben alle leden het recht om zelf ook onderwerpen aan te brengen om in deze adviesraad te bespreken.

In de milieuadviesraad kunnen vertegenwoordigers van de verschillende maatschappelijke geledingen zetelen, zoals milieu- en natuurverenigingen, erkende wildbeheereenheden, onderwijsinstellingen, sociaal-culturele organisaties en vormingsorganisaties, alsook beroepsgroepen en/of -organisaties.

De schepen van milieu en de milieuambtenaar maken deel uit van de milieuadviesraad, wel als niet-stemgerechtigd lid.

Wil je in de milieuadviesraad meewerken aan het plaatselijk milieu- en natuurbeleid?

Mail dan je kandidatuur naar omgeving@bekkevoort.be.