Landbouwraad

Tijdens de stichtingsvergadering op 20 december 2016 hebben 16 landbouwers en fruittelers de nieuwe landbouwraad opgestart. In de tweede vergadering op 8 maart 2017 zijn de statuten goedgekeurd en is het dagelijks bestuur samengesteld. 

Deze adviesraad zal als een autonome raad het gemeentelijk beleid adviseren, overleg en samenwerking tussen landbouwers, tuinbouwers, fruittelers en andere deelsectoren tot stand brengen en de landbouwbelangen, in de meest brede zin van het woord, behartigen. 

Voorzitter
Geert Vanzurpele

Ondervoorzitter
Stefaan De Vos

Leden

 • Benny Adams
 • Gino Bruyninckx
 • Manuel Vandebroeck
 • Theo van de Plas
 • Eddy Vangelder
 • Jeroen Vanelven
 • Ludo Prinsen
 • Raymond Hermans
 • Davy Vandervelpen
 • Wim Van der Velpen
 • Johan Pelgrims
 • Joris Lenaerts
 • Ruben Derijk
 • Christophe Roelands