Laatste kans om een beroep te doen op het bodemsaneringsfonds BOFAS

Gepubliceerd op donderdag 4 juli 2019 11.56 u.
Ben/was je tankstationuitbater? Stond er op je eigendom ooit een tankstation? Dan kan de bodem eventueel verontreinigd zijn kan je een beroep doen op BOFAS. Het bodemsaneringsfonds betaalt gemaakte kosten terug of saneert de grond voor je. Het fonds wordt tot 8 november 2019 weer opengesteld.

Wat is BOFAS?

BOFAS, het bodemsaneringsfonds voor tankstations, is een gezamenlijk initiatief van de brandstoffensector en de overheid. BOFAS betaalt (al dan niet gedeeltelijk) de kosten terug die een uitbater, eigenaar of gebruiker heeft gemaakt voor het zuiveren van de grond en dit onder een aantal wettelijk vastgelegde voorwaarden. Moet je de verontreiniging nog aanpakken? Dan zal BOFAS de volledige sanering van a tot z uitvoeren, voor zover je aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Het fonds heeft sinds de oprichting in 2004 al bijna 3.500 saneringen uitgevoerd en/of gefinancierd.

Speel op zeker: check de historiek van je perceel

Uitbaters van tankstations kennen BOFAS al langer. Niet iedere eigenaar of gebruiker is er zich echter van bewust dat er op zijn grond ooit een tankstation werd uitgebaat. In dat geval informeert BOFAS jou, want de meeste risicogronden zijn bekend. Heb je dus recent een brief van BOFAS ontvangen? Negeer die vooral niet, want dan is de kans zeer groot dat je ooit een tankstation hebt uitgebaat of dat er op je grond ooit een tankstation heeft gestaan. Zelfs al heb je geen brief van BOFAS ontvangen en twijfel je, dan nog doe je er goed aan de historiek van je perceel na te gaan. Ook al heeft de grond intussen een andere bestemming gekregen, het risico blijft. Zeker wanneer het terrein bekend zou zijn bij de overheid, riskeer je alsnog te moeten saneren. Dan zal je zelf de kosten moeten dragen. Die lopen al snel op, want een sanering van dit type verontreiniging kost gemiddeld 135.000 euro. Kortom, je speelt maar beter op zeker.

Geen kopzorgen

Nogal wat mensen worden afgeschrikt door een mogelijke sanering. Daar moet je je echter geen zorgen over maken. BOFAS staat klaar om aanvragers te adviseren en bij te staan bij hun sanering en de verdere administratieve afwerking. Als BOFAS de sanering zelf uitvoert, neemt het ook de volledige administratie op zich. BOFAS heeft ruim 15 jaar ervaring met het saneren van tankstations en kiest de best mogelijke techniek voor elk terrein met zo weinig mogelijk hinder. Het fonds helpt ook bij het samenstellen van het dossier dat nodig is om een aanvraag in te dienen. Wie er belang bij heeft, kan dus maar beter zo snel mogelijk BOFAS contacteren.

Info

www.bofas.be