Kunstwerk "Pionier" Hermansheuvel

Dit monument is een terugblik op een stukje menselijke evolutie, 6000 jaar geleden op de Hermansheuvel. Het standbeeld, uitgevoerd in cortenstaal, is milieuvriendelijk en verwijst naar de ijzerzandsteen in de bodem waarop wij leven en naar de vele kostbare historische panden in de omgeving die uit deze grondstof zijn opgetrokken.

De naam "Pionier" verwijst naar de eerste inwoners.

Sokkel

De sokkel van het kunstwerk verwijst naar de bewerkte silex (vuurstenen) voorwerpen die hier werden gevonden. Denk hierbij aan pijlpunten, messen, bijlen, schrabbers, kloppers, maalstenen en wellicht nog andere voorwerpen die in de behoefte voorzagen.
Vuursteen werd ook gebruikt om vuur te maken. De grondstof waaruit vele werktuigen uit die tijd werden vervaardigd, was afkomstig uit de naburige silexmijnen zoals die van Orp-le-Grand vlak bij Tienen.

Tulpbeker

De tulpbeker, waarvan een exemplaar op deze site werd gevonden, vertelt over het typisch gevormde aardewerk. Dit bestond uit kommen, flessen met doorboorde handvaten, bakschijven, schalen, napjes, scheplepels en voorraadpotten.

Belangrijke geschiedkundige plaats

De Hermansheuvel is een terrein, waar de mens voor de eerste keer het landschap wijzigde en dat van belang werd voor de geschiedenis van Bekkevoort door de daarin aanwezige overblijfselen uit het verleden.

Met bijlen hakten de mensen 6000 jaar geleden bomen om die dienden om palen te maken voor palissaden en om huizen te bouwen. Hakhout werd gebruikt voor de vuren. De kaalgehakte plaatsen werden platgebrand om er akkers van te maken, waarbij de as werd gebruikt als meststof.