Klimaatactieplan

Op weg naar een klimaatneutrale en klimaatbestendige gemeente

Al sinds 2014 werkt Bekkevoort aan een lokaal klimaatbeleid. Op 30 november 2015 keurde de gemeenteraad haar eerste klimaatactieplan goed en ging ze van start met de uitvoering ervan.

In 2020 trad de gemeente toe tot het Burgemeestersconvenant 2030 waarvoor een Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat (Sustainable Energy and Climate Action Plan) opgesteld werd.

Het Klimaatactieplan (SECAP) geeft een overzicht van maatregelen en acties die de gemeente Bekkevoort de komende jaren wil realiseren om de vooropgestelde klimaatdoelstellingen te bereiken, namelijk:

  • 40% CO2-reductie tegen 2030 (t.o.v. 2011)
  • Klimaatneutraal tegen 2050
  • Klimaatbestendig tegen 2050

Het plan bevat dus niet alleen acties en maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen (= klimaatmitigatie), maar ook om ons aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering (= klimaatadaptatie). Adaptieve maatregelen temperen het optreden van de klimaateffecten zoals hitte, droogte en wateroverlast, beperken de blootstelling aan deze klimaateffecten en verminderen de kwetsbaarheid ervoor.

De gemeente heeft zelf niet alle tools en hefbomen in handen om deze ambitieuze doelstellingen te halen. Binnen ons eigen beleid engageren wij ons alvast om zo ambitieus mogelijk in te zetten op het lokaal klimaatbeleid. We rekenen echter ook op bijkomend Vlaams, nationaal en Europees beleid, evenals provinciaal beleid, om zo samen de reductie- en adaptatiedoelstellingen te verwezenlijken. Interbestuurlijke samenwerking en aanvullend en ondersteunend beleid op álle beleidsniveaus zijn immers noodzakelijke voorwaarden voor een succesvol klimaatbeleid. Daarnaast zal de gemeente ook de inzet en medewerking van haar inwoners, verenigingen en bedrijven nodig hebben. Hiervoor zetten we een participatietraject op.

Het volledige klimaatactieplan, met de ambities tegen 2030 en het wensbeeld tegen 2050, goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 april 2024, vind je bij de Bijlagen.

Deel deze pagina