Kindergemeenteraad

Op maandag 2 oktober 2023 vond de installatievergadering plaats van de (derde) kindergemeenteraad in Bekkevoort.

Waarom een kindergemeenteraad?

Het lokaal bestuur Bekkevoort hecht veel belang aan inspraak en daarom geeft het bestuur via de kindergemeenteraad kinderen ook een stem. "Kinderen zijn immers onze toekomst".

Op die manier wil het lokaal bestuur de kinderen informeren en betrekken bij het gemeentebeleid. Zij krijgen de kans om problemen, wensen, ideeën uit hun leefwereld en omgeving kenbaar en bespreekbaar te maken. De kinderen leren met elkaar overleggen, oplossingen zoeken en problemen bespreekbaar maken. Bovendien krijgen de kinderen een beeld op het functioneren van de gemeente. De kindergemeenteraad houdt zich bezig met heel wat zaken. Zij behandelen allerlei beleidspunten (acties voor veilige fietspaden, milieuacties, advies rond vrijetijdswerking ...).

Wat doet de kindergemeenteraad?

De kindergemeenteraadsleden mogen meewerken aan sommige bestaande projecten, advies geven en aanwezig zijn op officiële gebeurtenissen (wapenstilstand, uitreiking medailles, huldiging jubilarissen, onthaaldag nieuwe inwoners, huldiging sportkampioenen en verdienstelijke inwoners ...).

De kindergemeenteraad komt minstens tweemaal per jaar samen. De zitting gaat door in de raadzaal van het gemeentehuis.

Samenstelling

Er zijn 10 kindergemeenteraadsleden verkozen van de drie verschillende scholen in de gemeente (’t Minnepoortje Assent, GBS De Verre Kijker Bekkevoort, ’t Scholeke Wersbeek). Uit deze 10 kindergemeenteraadsleden zijn de kinderburgemeester en 3 schepenen (iedere school vertegenwoordigt één schepenambt) gekozen via van het aantal behaalde stemmen. Hun taak is om de vergaderingen van de kindergemeenteraad voor te bereiden en op te volgen wat er met de besluiten van de kindergemeenteraad gebeurt.

 • Kinderburgemeester: Lisanne Van Bael – GBS De Verre Kijker Bekkevoort
 • Kinderschepen van onderwijs: Juliette Naert – GBS De Verre Kijker
 • Kinderschepen van omgeving: Sofie Lemmens – 't Scholeke Wersbeek
 • Kinderschepen van vrije tijd: Estelle Weckx – ’t Minnepoortje Assent
 • Overige kinderraadsleden:
  • Ella Vandermot – Het Minnepoortje
  • Femke Lenaerts – Het Minnepoortje
  • Audric Wijnants - Het Minnepoortje
  • Fenna Nackaerts – GBS De Verre Kijker
  • Mats Geladé – ’t Scholeke
  • Nienke Decoster– ’t Scholeke

Deel deze pagina