Kadaster = Administratie Opmetingen en Waarderingen

Raadpleeg online alle kadasterplannen

Wat kan ik verkrijgen bij het kadaster (Administratie Opmetingen en Waarderingen)?

Een uittreksel uit de kadastrale legger bevat:

 • De gegevens van de eigenaar
 • Alle andere onroerende goederen die hij bezit binnen dezelfde kadastrale divisie
  (deze gegevens zijn gebaseerd op de situatie zoals ze was op 1 januari)
 • De aard van het goed
  (appartement, villa, kantoor…)
 • De sectie
 • Het perceelnummer
 • Het bouwjaar van het onroerend goed
 • De perceeloppervlakte
 • Het kadastraal inkomen
 • Een lijst van alle eigenaars van onroerende goederen binnen een straal van 50 m rond uw eigendom.

Contactgegevens Administratie Opmetingen en Waarderingen (kadaster)


Registratiekantoor

Richt je tot het registratiekantoor voor volgende informatie:

 • Wettelijke of juridische informatie van een onroerend goed
 • Informatie over huurcontracten
 • Registratie van onroerende goederen
 • Verkooprecht
 • Schenkingsrecht
 • Recht op hypotheekvestiging
 • Verdelingsrecht

Contactgegevens

 • Adres: F.A.C. Philips, Philipssite 3A, bus 6, 3001 Leuven
 • Tel. 02/572 57 57

Deel deze pagina