Jobbonus: nagenoeg alle brieven zijn verstuurd

Gepubliceerd op maandag 27 februari 2023 11.15 u.
De Vlaamse overheid heeft eind februari 2023 zowat alle brieven naar rechthebbende burgers voor de jobbonus verstuurd. 86% van deze groep heeft al een rekeningnummer geregistreerd. Wie geen brief heeft ontvangen, komt waarschijnlijk niet in aanmerking voor een jobbonus.
86% van de rechthebbende burgers heeft al een rekeningnummer geregistreerd in Mijn Burgerprofiel. Zij ontvangen na registratie een bevestigingsbrief, waarna de jobbonus binnen de maand wordt uitbetaald. Intussen hebben al 657.168 gerechtigden hun jobbonus ontvangen. Dat is 98,6% van de groep gerechtigde burgers die al een rekeningnummer hebben geregistreerd. Mensen die in aanmerking komen maar nog geen rekeningnummer hebben geregistreerd, ontvangen een herinneringsbrief. De Vlaamse overheid zal de komende weken bijkomende acties uitwerken om deze burgers te motiveren om de registratie alsnog uit te voeren.

Geen brief gekregen?

Wie geen brief heeft gekregen, komt waarschijnlijk niet in aanmerking voor een jobbonus. Uitzonderingen zijn echter mogelijk. Zo zijn een aantal dossiers nog niet afgesloten door hun complexiteit. Deze dossiers worden zo snel mogelijk afgehandeld. Daarnaast is er ook een beperkte groep mensen die theoretisch gezien recht heeft op een jobbonus, maar die jobbonus in de praktijk niet zal ontvangen omdat het uit te betalen bedrag te laag is. De jobbonus wordt immers pas uitbetaald vanaf 20 euro bij voltijdse tewerkstelling of 10 euro bij deeltijdse tewerkstelling.Mensen die denken dat ze toch in aanmerking komen, kunnen de volgende stappen zetten:?
  1. Ga na of je brutomaandloon lager is dan 2.500 euro per maand. Je komt enkel in aanmerking voor een jobbonus als je bruto minder verdient dan 2.500 euro per maand. Werk je deeltijds? Dan wordt je maandloon omgezet naar een refertemaandloon. Dat is het loon dat je zou verdienen als je voltijds zou werken. Dit refertemaandloon moet lager zijn dan 2.500 euro.
  2. Lees de overige voorwaarden na.
  3. Check je eBox. Wie een eBox heeft ingeschakeld, ontvangt de brief via deze weg.?
  4. Bel naar het gratis infonummer 0800/61106 (op werkdagen tussen 9u en 19u). De operatoren aan de lijn kunnen nagaan of er een dossier op je naam bestaat.?
Vinden de operatoren van de infolijn geen dossier op je naam? Dan kan dat twee dingen betekenen: ofwel kom je niet in aanmerking voor een jobbonus, ofwel was het bedrag van je jobbonus te laag om uit te betalen. De jobbonus wordt namelijk pas uitbetaald vanaf 20 euro bij voltijds werk of 10 euro bij deeltijds werk. Iemand die voltijds werkt en recht had op een jobbonus van bijvoorbeeld 15 euro, zal deze jobbonus niet ontvangen wegens te laag om uit te betalen.
Voldoe je aan de voorwaarden en werk je in het buitenland? Grensarbeiders zullen geen brief ontvangen, maar moeten zelf een aanvraag indienen. Meer info vind je hier.