Jeugdraad

De jeugd participeert in het gemeentelijk jeugdbeleid via de erkende jeugdraad. Deze raad behartigt de belangen van de Bekkevoortse jeugd en adviseert over alle zaken die de jeugd aangaan: integraal meerjarenplan, subsidies, reglementen, speelruimte … Iedereen is welkom bij de jeugdraad. De jeugdraad is een openbaar orgaan waar iedere jongere zijn mening kan uiten.

Voorzitter
Nick Valvekens
E-mail: nickvalvekens@hotmail.com 


Hieronder (bijlagen) vind je de verslagen
 sinds de gemeenteraad van 29 april 2013