Inwoners kunnen mee participeren aan nieuw mobiliteitsplan tijdens workshop

Gepubliceerd op dinsdag 10 mei 2022 8.30 u.
Het lokaal bestuur Bekkevoort is in 2021 gestart met de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan met inspraak van de burger. In het kader hiervan vindt er op donderdag 16 juni 2022 om 19u een workshop over het nieuw mobiliteitsplan plaats in PC De Kring.

Inschrijven workshop

Wat is er al gebeurd?

In de zomer van 2021 heeft het lokaal bestuur (verkeerskundige) informatie verzameld over het volledige grondgebied. Gelijktijdig organiseerde het lokaal bestuur een online enquête waar iedereen de mobiliteitsknelpunten in Bekkevoort kon inventariseren en doorgeven. Burgers konden hierbij ook mee nadenken over het toekomstbeeld van ons lokaal bestuur door een mobiliteitsbril. Aan deze online participatie namen 229 burgers deel.

Deze informatie resulteerde in een oriëntatienota (fase 1 van het nieuwe mobiliteitsplan). Deze vind je op www.bekkevoort.be/mobiliteitsplan-inspraak.

Workshop

Vanaf 2022 is er achter de schermen gewerkt aan fase 2 van het mobiliteitsplan: de synthesenota.

Deze nota omvat het uitwerken van scenario’s die als ambitie hebben om de gesignaleerde knelpunten op te lossen en het gebruik van meer duurzame vervoermiddelen (stappen, fietsen en het openbaar vervoer) verder te ondersteunen.

Ook tijdens fase 2 kunnen inwoners participeren, tijdens een workshop. Het lokaal bestuur pikt de draad op van de vorige keer. Op basis van de belangrijkste knelpunten en probleemgebieden in Bekkevoort bedenk je samen met het lokaal bestuur mogelijke oplossingen als basis voor het mobiliteitsplan.

De workshop vindt plaats op donderdag 16 juni 2022 om 19u (deuren open om 18.30u) in PC De Kring (Staatsbaan 221a, 3460 Bekkevoort). 

Inschrijven workshop

Inlooptentoonstelling

Als het lokaal bestuur het toekomstbeeld en de daarbij horende doelstellingen wat scherper heeft, werkt het lokaal bestuur in de derde en laatste fase (najaar 2022) de uiteindelijke, finale versie van het mobiliteitsplan uit: een pakket goed samenhangende concrete maatregelen die op korte termijn voelbare verbeteringen realiseren, en iedereen dichter brengen bij dat toekomstbeeld. Daarnaast ook een doorkijk naar de verdere toekomst. Dat zal helpen om later keuzes te maken over de prioriteiten en eventueel testprojecten die het lokaal bestuur samen met de bewoners, handelaars en scholen kan organiseren. Dit zal worden voorgesteld door een inlooptentoonstelling in het gemeentehuis.

Meer info

Afdeling grondgebiedzaken – dienst mobiliteit, 013/46 05 60, mobiliteit@bekkevoort.be
www.bekkevoort.be/mobiliteitsplan-inspraak