Invullen belastingsaangifte

Gepubliceerd op donderdag 17 juni 2021 12.40 u.
UPDATE: wie om uitzonderlijke redenen niet in staat is de belastingsaangifte zelf in te vullen of telefonisch te laten invullen, kan dit jaar hulp op een kantoor van FOD Financiën krijgen in september 2021. Dan moet je wel een telefonische afspraak maken vóór 30 juni 2021.

Eerste stap: telefonische hulp

  • Bel naar het nummer op de bruine envelop van de aangifte en houd je identiteitskaart bij de hand. 
  • Een medewerker van de FOD Financiën maakt een afspraak om samen je aangifte telefonisch in te vullen. 
  • Vul je de aangifte in via Tax-on-web? Je vindt het telefoonnummer op de website van de FOD Financiën.

Tweede stap: hulp in een bureau van FOD Financiën (indien telefonische hulp niet volstaat) 

Kan je om uitzonderlijke redenen niet via de telefoon geholpen worden, bijvoorbeeld door taal-, lees- of spraakproblemen of door een heel complexe aangifte? 

  • Bel naar het nummer op de bruine envelop van de aangifte voor 30 juni 2021 en houd je identiteitskaart bij de hand. 
  • Een medewerker van de FOD Financiën maakt een afspraak om samen je aangifte in september in te vullen.
  • Aangiftes die met hulp op kantoor worden ingevuld in september worden niet gezien als laattijdige aangiftes, mits de afspraak werd gemaakt vóór 30 juni en je niet in staat bent je aangifte telefonisch te laten invullen. 

Meer info over een afspraak maken met FOD Financiën


Bericht 5 mei 2021

Door de coronamaatregelen houden de experts van FOD Financiën in 2021 geen zitdagen voor het invullen van de belastingaangiften op locatie, zoals in het gemeentehuis. Je kan wel telefonische hulp krijgen of hem zelf online invullen.

Hoe kan je je belastingsbrief invullen?

1. Je krijgt een voorstel van vereenvoudigde aangifte

Je moet zorgvuldig uw gegevens controleren.
Je gegevens zijn juist en volledig? Je moet niets doen.

Je gegevens zijn onjuist of onvolledig? Je bent verplicht om de FOD Financiën dat te melden. Je kan dit voorstel verbeteren via MyMinfin.be (Tax-on-web). Je kan ook het papieren antwoordformulier invullen en terugsturen.

Meer info op de website van de FOD Financiën (www.fin.belgium.be)

2. Je vult zelf je aangifte in

Je aangifte gemakkelijk en snel invullen doe je via MyMinfin.be!

Hoe inloggen? 
  • Met je elektronische identiteitskaart, een kaartlezer (met of zonder kabel) en je PIN-code. Ben je je PIN-code verloren of vergeten of is je identiteitskaart geblokkeerd? Ga dan naar mybelgium.be > PIN- en PUK codes.
  • Met de toepassing ‘Itsme’ op uw smartphone. Je moet het maar één keer activeren en dan gebruik je de code die je gekozen hebt om je in te loggen.

Aangifte ingevuld? Vergeet niet om deze ons op te sturen door te klikken op ‘Bevestigen voor verzending’ en vervolgens ‘Indienen’. Je dient een gezamenlijke aangifte in? Jij en je partner moeten beiden elektronisch handtekenen.

Meer info op de website van de FOD Financiën (www.fin.belgium.be)

3. Je hebt hulp nodig om je aangifte in te vullen?

Heb je een vraag?
Je wilt je aangifte laten invullen?
Je kan je aangifte telefonisch laten invullen. Zodra je je belastingbrief ontvangt moet je hiervoor wel eerst een afspraak via het telefoonnummer op de enveloppe (dit kan vanaf 5 mei).
Als je vorig jaar ook al telefonische hulp kreeg, belt FOD Financiën je zelf op in april (met een nummer dat begint met 02/572 57 xx).