Interbestuurlijk samenwerkingsverband "vaccinatiecentrum Demerland-Oost"

De Vlaamse Regering stelde op 22 oktober 2021 voor om de 3de boosterprik voor de volledige bevolking te veralgemenen.
Dit verhoogt de werklast voor het (resterende) vaccinatiecentrum te Aarschot. Na beraad werd beslist om opnieuw een vaccinatiecentrum op het grondgebied van Diest te openen.

Doordat het cultuurcentrum Den Amer, waar het eerdere vaccinatiecentrum in Diest werd ondergebracht, inmiddels heropend is en zijn cultureel programma hernomen heeft, moest er op zoek gegaan worden naar een alternatieve locatie. Dit werd gevonden in een leegstaand pand van Interleuven op het industrieterrein van Webbekom.

Deel deze pagina