Huistaakbegeleiding

Kan u uw kinderen geen hulp bieden bij het maken van hun huistaken, dan kan u beroep doen op huistaakbegeleiding. Via huistaakbegeleiding krijgen kinderen de kans om in een gestructureerde omgeving en in een aanmoedigend klimaat hun huiswerk te doen en hun taalontwikkeling te stimuleren. Gemotiveerde vrijwilligers staan in voor deze huistaakbegeleiding.

De bedoeling is dat kinderen op een volwaardige manier deelnemen aan het hele schoolgebeuren. Het is geen gratis kinderopvang. Het project richt zich enkel tot kinderen die een achterstand hebben of nood aan structuur en begeleiding hebben omwille van een bijzondere thuissituatie. Dit kan bijvoorbeeld zijn door pedagogische onmacht van ouders omwille van analfabetisme, allochtone afkomst of een problematische sociale situatie.

Vrijwilligers die zich willen inzetten als huistaakbegeleider, kunnen zich altijd melden bij de sociale dienst.