Hernummering Driesstraat

Gepubliceerd op donderdag 5 maart 2020 10 u.
De gemeente Bekkevoort besliste onlangs, in samenspraak met de gemeente Tielt-Winge, om vanaf 1 augustus 2020 een hernummering van de Driesstraat door te voeren. Dit o.a. om verwarring met wederkerende huisnummers in beide gemeenten te beperken. De concrete nieuwe huisnummering is in opmaak.

Infomarkt bewoners

De bewoners van de Driesstraat ontvingen over deze hernummering een bewonersbrief. De geplande infomarkt op 18 maart 2020 is verplaatst naar een later te bepalen datum omwille van de maatregelen in het kader van de bestrijding van het coronavirus.

De gemeente zal aan de bewoners van de Driesstraat maximale ondersteuning bieden om deze hernummering zo vlot mogelijk te laten verlopen.