Groenblauwpeil: maak je huis en tuin futureproof

Gepubliceerd op dinsdag 26 maart 2024 12.22 u.
Op www.groenblauwpeil.be bereken je hoe klimaatbestendig je huis en tuin zijn. Bovendien krijg je tips om (nog) beter te doen.

Groenblauwe acties tegen klimaatverandering

We ervaren allemaal de gevolgen van klimaatverandering op onze omgeving: droogte, hittestress, wateroverlast, slechte luchtkwaliteit of afnemende biodiversiteit. Misschien zetten intense regenbuien je tuin soms onder water of verdort je gras in de zomer. De Vlaamse overheid wil de publieke en private ruimte in Vlaanderen hier beter tegen wapenen en zet daarom in op ‘groenblauwe’ maatregelen die percelen klimaatbestendiger maken. De ‘blauwe’ maatregelen focussen op opvang, gebruik en infiltratie van regenwater, terwijl de ‘groene’ maatregelen zich richten op biodiversiteit, CO2-opslag, luchtkwaliteit en verkoeling.

Bereken jouw klimaatscore

Groenblauwpeil is een online instrument voor overheden, burgers en bedrijven dat meet hoe goed percelen bestand zijn tegen klimaatverandering en advies geeft over groenblauwe ingrepen om tot een klimaatrobuust perceel te komen. Surf naar www.groenblauwpeil.be en geef enkele gegevens in over je huis en tuin (zoals je dakoppervlakte, verharding of een regenwaterput). De tool berekent vervolgens hoe goed jouw perceel op dit moment scoort op de groene en blauwe waarden.

Tips voor een klimaatbestendig perceel

Na het berekenen van je score ontvang je ook tips om groene en blauwe acties te nemen die je perceel beter beschermen tegen droogte en wateroverlast of de biodiversiteit verhogen. Zo bereken je bijvoorbeeld de ideale grootte voor je regenwaterput of leer je welke vegetatie je best plant. Kortom: handige tips die je tuin en woning transformeren tot een groene oase die klaar is voor de toekomst.

Ook bedrijven of de bouwsector kunnen Groenblauwpeil gebruiken om de groenblauwe elementen van geplande projecten scherp te stellen. In de tool kies je uit diverse gebouwtypes en schaalniveaus, vergelijk je verschillende projectontwerpen of deel je ze met partners.

Help ons lokaal bestuur om zijn klimaatdoelen te bereiken

Plant je een boom of onthard je je tuin? Registreer je groene of blauwe acties zeker op www.groenblauwpeil.be. Jouw inspanningen tellen namelijk mee om de klimaatdoelstellingen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) te behalen. Door zich te engageren voor dit pact krijgt het lokaal bestuur Bekkevoort van de Vlaamse overheid extra middelen voor klimaatacties. Dat zorgt voor nóg meer groen en blauw in jouw buurt!

Info

www.groenblauwpeil.be