Politiebesluit gouverneur coronamaatregelen opgeheven

Gepubliceerd op maandag 14 juni 2021 10.30 u.
UPDATE 14 juni 2021: De gouverneur heeft het politiebesluit over bijkomende coronamaatregelen in Vlaams-Brabant van 4 november 2020 opgeheven.

Op 4 november 2020 vaardigde de gouverneur een politiebesluit uit, omdat hij het noodzakelijk vond om enkele bijkomende maatregelen in te voeren in de provincie Vlaams-Brabant, met het oog op een eenvormig en duidelijk beleid naar de bevolking toe.

De gouverneur heeft dit politiebesluit opgeheven omwille van:

  • De versoepelingen die reeds werden doorgevoerd (zoals onder andere de activiteiten buiten in georganiseerd verband en deze van de heropening van de┬áhoreca met de open terrassen) en met de nog komende versoepelingen (zoals voorzien in het zomerplan).
  • Enkele maatregelen die opgenomen waren in het politiebesluit zijn ondertussen opgenomen in het Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
  • De burgerzin van de bevolking. Het mag gezegd worden dat de bevolking ondertussen de maatregelen kent en ook wel toepast. Heel wat maatregelen zijn ondertussen ingeburgerd.

De opheffing gaat in op 9 juni 2021, samen met de versoepelingen.


Bericht 4 november 2020

De gouverneur van Vlaams-Brabant heeft op 4 november 2020 een politiebesluit genomen over de mond(neus)maskerplicht, deur-aan-deur-activiteiten en de occasionele verkoop door verenigingen in het kader van de bestrijding van het coronavirus.

Wat staat er in dit politiebesluit?

Elke activiteit die inhoudt dat men deur-aan-deur gaat, zowel voor commerciële, als voor ludieke, folkloristische of liefdadigheidsactiviteiten, blijft verboden op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant. De leveringen aan huis vallen niet onder dit verbod.

De mondneusmaskerplicht in Vlaams-Brabant blijft gelden (niet voor kinderen onder de 12 jaar) op volgende plaatsen of tijdens volgende gelegenheden:

  • In alle voor publiek toegankelijke gebouwen
  • Op alle markten
  • In de recyclageparken
  • Op alle begraafplaatsen, van 24 oktober 2020 00u00 tot en met 8 november 2020 00u00

Verenigingen die een occasionele verkoop organiseren van goederen, werken voor de eventuele bereiding en afhaling van deze goederen volgens de bestaande sectorprotocollen (voor etenswaren impliceert dit onder meer dat het ganse proces moet worden begeleid en uitgevoerd door een professionele traiteur/cateraar/restaurateur). Indien er niet wordt geleverd, werkt de vereniging via een afhaalpunt georganiseerd of goedgekeurd en gecontroleerd door de lokale overheid of een winkel, met naleving van de minimale regels zoals opgenomen in Art. 8 §1 derde lid van het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.


Bericht gouverneur 5 november 2020: verduidelijking bij 'occasionele verkoop van goederen door verenigingen'

De gouverneur van Vlaams-Brabant heeft in een politiebesluit van de gouverneur van 4 november 2020 een artikel opgenomen waarin de ‘occasionele verkoop van goederen door verenigingen’, wordt geregeld. Aanleiding was de onduidelijkheid die hierover bestond na de publicatie van het MB van 28 oktober 2020 en de wijziging daarvan door het MB van 1 november 2020, met als gevolg talloze vragen van lokale besturen en verenigingen. De gouverneur beoogt een evenwicht te brengen tussen een maximale epidemiologische veiligheid enerzijds, en het toch nog mogelijk maken voor verenigingen om een centje bij te verdienen anderzijds.

Samenkomen met leden van een vereniging om gezamenlijk eten te bereiden, wordt beschouwd als een “activiteit” en wordt niet meer toegelaten. Dit is duidelijk de geest van de huidige regelgeving, en die moet worden gevolgd om het virus nu terug te dringen. Men kan als vereniging nog wel bereide maaltijden verkopen als die worden bereid door of in samenwerking met een professionele cateraar, die strikt gereguleerd werkt. Er mag ook aan huis geleverd worden door leden van de vereniging, maar het moet gaan om op voorhand bestelde producten, en niet om huis-aan-huis te gaan aanbellen. Uiteraard moeten hierbij ook de regels rond afstand, dragen van een mondmasker en hygiëne worden gevolgd. Een afhaalpunt wordt bij voorkeur in de winkel van de cateraar georganiseerd. Een apart afhaalpunt dat door enkele (nooit meer dan vier) leden van de vereniging worden bemand kan ook, maar moet georganiseerd of goedgekeurd door de lokale overheid verlopen en bijgevolg strikt voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften. Het is aan te raden dit zoveel als mogelijk in de buitenlucht te organiseren, zoals dit nu ook geldt voor het afhalen van bestelde goederen aan winkels die gesloten zijn.