Gezondheid en vaccineren

Een goede gezondheid is goud waard. Dat geldt voor klein en groot. Reden temeer om zowel moeder als kind nauwgezet op te volgen. Preventief valt er veel te doen en dat is maar goed ook, want voorkomen is nog steeds beter dan genezen. U vindt alle informatie over gezondheid en vaccineren op de website van Kind en Gezin.
Zodra kinderen naar school gaan wordt dit opgevolgd door het CLB.

Deel deze pagina