Gewestplan

Een gewestplan bepaalt in grote lijnen de bestemming van de gronden (woongebied, industrie, natuurgebied …). Ieder perceel, bebouwd of onbebouwd, ligt in een welbepaalde zone.

Deel deze pagina