Gewestelijk ontvanger OCMW

Wim Van der Auwera

Gewestelijke ontvanger

Tel. 013/46 05 97

E-mail: ontvanger@ocmwbekkevoort.be


De gewestelijk ontvanger is verantwoordelijk voor de controle op de wettelijkheid van de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau. De ontvanger staat in voor de inning van de ontvangsten, de betaling van de uitgaven en de bewaring van de rechten van het OCMW. Hij verleent advies aan het bestuur inzake financiën en maakt de dienstjaarrekening, inclusief jaarverslag, op.