Gemeenteraad en OCMW-raad maximaal digitaal

Gepubliceerd op donderdag 23 april 2020 13.45 u.
De gemeente Bekkevoort gaat de vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn gedurende de volledige periode van de federale maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus maximaal digitaal organiseren.

Op maandag 27 april 2020 vinden de zittingen plaats van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. De gemeente heeft een werkbare oplossing uitgewerkt waarbij ze tegemoet komt aan de algemene principes uit het decreet over het lokaal bestuur (termijn van oproeping, inzage in dossiers, tegensprekelijk debat).

De raadsleden kunnen op voorhand via de vergadersoftware digitaal stemmen en aangeven of ze een bepaald agendapunt willen bespreken.

De raadsleden hebben de vrije keuze om volledig digitaal te werken of ook nog fysiek deel te nemen aan de (korte) vergadering achter gesloten deuren (geen publiek) waarbij de social distancing-maatregelen uiteraard gerespecteerd worden.