Gemeente zorgt voor duurzaam leerlingenvervoer en verkeersveilige schoolomgevingen

Gepubliceerd op maandag 8 januari 2018 14 u.
De gemeente Bekkevoort vindt het belangrijk dat de kinderen op een veilige en duurzame manier van en naar school kunnen gaan. Er zijn al heel wat maatregelen en acties hiervoor ondernomen en in de toekomst gaan er nog volgen.

Verkeersveilige schoolomgevingen

De gemeente maakt werk van verkeersveilige schoolomgevingen. Een voorbeeld hiervan is de herinrichting van de Staatsbaan die zorgde voor dorpskernvernieuwing met speciale aandacht voor een veilige schoolomgeving van de gemeentelijke basisschool De Verre Kijker. De snelheid van het verkeer ligt er nu lager en de rijbaan is versmald ter hoogte van de school.

De gemeente verkreeg recent bij de provincie Vlaams-Brabant 55 000 euro subsidie om verder te werken aan verkeersveiligheid.

Deze subsidie gaat de gemeente gebruiken voor:

  • Een kleurrijke markering aan te brengen op het wegdek waardoor de schoolomgeving van de gemeenteschool aan de Oude Leuvensebaan meer in de verf worden gezet.
  • Octopuspaaltjes die de schoolomgeving van de gemeenteschool niet alleen meer zichtbaarheid geven, maar tegelijk een vernauwend effect hebben waardoor autobestuurders automatisch hun snelheid zullen verminderen wanneer ze de school naderen.
  • Een fietspad (schoolroute) van 1,5 km langs de Hulststraat en Schillekensberg naar de Oude Tiensebaan (gepland tegen september 2018).
  • Een nieuwe, overdekte fietsenstalling voor de gemeentelijke basisschool.

In de directe schoolomgeving van de gemeenteschool is er ook al een parkeerverbod ingevoerd. Verder blijft de gemeente fietspaden vernieuwen in de ganse gemeente.

Praktische maatregel gemeenteschool voor vlot, veilig verkeer

Voor de verkeersveiligheid in de buurt van de gemeenteschool splitst de school na schooltijd de leerlingen volgens vervoerswijze op bij het verlaten van de school:

  • De leerlingen die de schoolbus nemen, verlaten eerst de school.
  • De fietsers en de kinderen die alleen te voet naar school komen, volgen.- Dan zijn de leerlingen die met de auto worden afgehaald aan de beurt.

Dit zorgt ervoor dat de fietsers niet in het autoverkeer terechtkomen. Zo verloopt het verkeer in de schoolomgeving op een vlotte, veilige manier. Dit principe is al in werking.

Duurzaam naar school

Al sinds 2006 doet de gemeente mee aan het project Duurzaam naar school. Ook na het wegvallen van de Vlaamse subsidies is de gemeente het project blijven voortzetten met eigen financiële middelen.

Het project Duurzaam naar school gaat over het STOP-principe, dat een bepaalde rangorde inhoudt bij de aanpak van mobiliteitsproblemen:

  • S(tappen). Het belang van een goed georganiseerde rij naar en vanuit de school. Dit geldt ook voor de voetpooling waar ouders met elkaar afspreken om hun kinderen op bepaalde plaatsen te verzamelen en hen onder begeleiding te voet tot aan de schoolpoort te brengen.
  • T(rappen). Met de fiets al trappend naar de school. Individueel of met een georganiseerde fietspooling.
  • O(penbaar vervoer). De ‘O’ van openbaar staat voor de organisatie van leerlingenvervoer. De doelgroep is die leerlingen die niet in de mogelijkheid zijn om zich te voet of met de fiets op een veilige manier te verplaatsen.
  • P(rivé-vervoer). Tot slot wil men de verkeersstromen met personenwagens beperken en de veiligheid van de bewegende leerling verhogen.

In een landelijke gemeente zoals Bekkevoort zijn er niet zoveel openbare vervoersvoorzieningen voor leerlingenvervoer naar de basisscholen. Daarom organiseren de verschillende scholen gevestigd op het grondgebied van Bekkevoort zelf leerlingenvervoer. De gemeente verleent een jaarlijkse dotatie ter waarde van de werkelijke kost en met een maximum van 11 000 euro aan de vrije scholen voor de deelname aan Duurzaam naar School.

Het project Duurzaam naar school past ook in de prioritaire doelstelling van de gemeente om te investeren in biodiversiteit en duurzaamheid en te streven naar klimaatneutraliteit.