Gemeente Bekkevoort ontvangt Europese subsidies voor duurzame renovatie verenigingslokalen en kunstwerk

Gepubliceerd op woensdag 22 mei 2019 11.52 u.
De gemeente Bekkevoort ontvangt Europees geld van LEADER, dat plattelandsprojecten ondersteunt, voor de duurzame renovatie van de Oude Jongensschool in Molenbeek (38 300 euro) en een kunstwerk op de Hermansheuvel (8500 euro).

De gemeente diende voor beide projecten een subsidiedossier in dat recent werd goedgekeurd.

Kunstwerk Hermansheuvel

De Hermansheuvel in Assent is al vele decennia is gekend bij amateurarcheologen omwille van de stenen vondsten uit de Michelbergscultuur (6500-5500 jaar geleden), die jaarlijks gevonden werden na het ploegen van de velden. Sedert 2015 is de site beschermd als archeologische zone.

Om meer bekendheid en visualisatie te geven aan het belang van de beschermde archeologische site van de Hermansheuvel in Assent plaatst de gemeente in samenwerking met intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst WinAr hier een kunstwerk dat de archeologische vondsten en vindplaats uit het neolithicum visualiseert. Het kunstwerk is een finalisatie van het project rond de bescherming van de Hermansheuvel als archeologische site.

De onthulling van dit kunstwerk vindt plaats tijdens Open Monumentendag op zondag 8 september 2019.

Duurzame renovatie Oude Jongensschool Molenbeek

In de lokalen van de Oude Jongensschool in Molenbeek zijn de lokale fanfare, jeugdband “De Mutes” , Rockband “ De rotzak” en de jeugdvereniging KLJ gehuisvest. De KLJ groeit zeer snel is en heeft onvoldoende ruimte beschikbaar. Door deze renovatie en een beperkt aantal technische aanpassingen in het gebouw verdubbelt de beschikbare ruimte voor de KLJ.

Door een energiebesparende renovatie van dit gebouw krijgen de gebruikers / verenigingen een modern, energiezuinig onderkomen, aangepast aan hun noden. Bovendien wordt het grasveld dat achter en naast het gebouw ligt, aangelegd en in gebruik genomen als groene ruimte en speelplein. Streekeigen kleine landschapselementen zorgen voor een natuurlijke omheining zodat het gebouw geïntegreerd blijft in de het prachtige landchap.