Gemeente Bekkevoort biedt dienstverlening op maat van de burger aan

Gepubliceerd op donderdag 7 januari 2021 17.44 u.
De coronacrisis maakte ook dat de gemeentelijke dienstverlening voor de inwoners aangepast moest worden. Zo werkte de gemeente meer op afspraak en was er ook meer vraag naar digitale dienstverlening.

De gemeente Bekkevoort greep deze uitzonderlijke situatie aan als kans om een aantal vernieuwingen binnen de dienstverlening in versneld tempo uit te rollen.

Website als toegangspoort voor de informatie

De huidige website van Bekkevoort (www.bekkevoort.be) bestaat 3 jaren, maar onderging de afgelopen maanden een grondige update. De producten van het lokaal bestuur kregen een duidelijkere plaats en een thematische structuur die herkenbaarder zou moeten zijn voor de burger. Ook zijn er verbeteringen aangebracht in de zoekfunctie zodat de burger met zo weinig mogelijk klikken op de juiste plaats terecht komt. Voor de gemeente Bekkevoort moet de website de centrale toegangspoort voor de dienstverlening zijn.

Eenvoudig e-loket

Ga naar het e-loket

De gemeente had al enkele jaren een digitaal loket (e-loket), weliswaar eerder beperkt. Vaak was hiervoor nog een bijkomende stap nodig vanuit de burger of de gemeentelijke diensten. Dit e-loket is nu uitgebreid met een 45-tal producten waarvoor de burger zich niet meer moet verplaatsen naar het gemeentehuis en die zonder wachttijd kunnen geregeld worden. Er zijn heel wat papieren en attesten bijgekomen (gezinssamenstelling, strafregister, nationaliteit ...).

Bovendien is de toepassing net zoals de rest van de website ‘responsive’, wat wil zeggen dat het makkelijk raadpleegbaar is op zowel desktop, tablet als smartphone. Alle digitale producten zijn bovendien gratis zodat de gemeente de burger nog meer stimuleert om van thuis zijn zaken te regelen.

Nog meer nieuwigheden op komst

De laatste maanden was er door de coronacrisis meer vraag vanuit de burgers om op afspraak langs te komen. Voor de burger biedt dit enkele duidelijke voordelen zoals langskomen wanneer het hem het beste past, geen wachttijd en de diensten kunnen zich alvast voorbereiden voor het specifieke dossier. Een afspraak maken zal eenvoudig verlopen via de website, maar het kan uiteraard ook nog altijd telefonisch of aan het loket. De gemeente investeerde in software die het geheel moet ondersteunen. De lancering hiervan wordt in februari 2021 verwacht.