Geëngageerde inwoners gezocht voor adviesraden

Gepubliceerd op woensdag 9 januari 2019 14.07 u.
De adviesraden worden opnieuw samengesteld en de gemeente zoekt nieuwe leden. Tot 15 februari 2019 kan jij je nog kandidaat stellen.

De gemeente wil de inwoners zoveel mogelijk betrekken bij het beleid. In de adviesraden krijgen de inwoners inspraak: ze kunnen er terecht met hun ideeën, oplossingen, voorstellen …
In de adviesraden zetelen geïnteresseerde en gemotiveerde inwoners (vrijwilligers, mensen uit het verenigingsleven, belangengroepen …) die het bestuur adviseren over allerlei materies. Sommige adviesraden zijn wettelijk verplicht, andere raden heeft de gemeente zelf opgericht.

Bij een adviesraad informeert en raadpleegt de gemeente de leden over belangrijke beleidsbeslissingen. De leden van de adviesraad kunnen vervolgens feedback geven.
Bepaalde adviesraden organiseren activiteiten, vormingen … voor hun leden en/of burgers.

Hoe word ik lid van een adviesraad?

De adviesraden worden opnieuw samengesteld en de gemeente zoekt nieuwe leden. Hier vind je een overzicht van de adviesraden met de contactgegevens.

Bezorg je kandidatuur voor 15 februari 2019 via de vermelde contactgegevens bij de adviesraad. Vermeld hierbij je naam, adres, telefoonnummer, e-mail en motivatie (waarom, ervaring, kennis …). Let op: bij de cultuurraad / erfgoedraad moet je een aanvraagdossier indienen, hierover lees je meer bij deze adviesraad.

Aan het onthaal in het gemeentehuis vind je ook een inschrijvingsformulier (dit vind je ook bij de Bijlagen).